U okviru projekta „Žene u izgradnji mira“ organizacija „Glas žene“ održala je radionice u  Bihaću, tačnije u MZ Pritoka i Ribić. Cilj ovih radionica, ali i samog projekta jeste osnaživanje žena u lokalnoj zajednici i njihovo zalaganje za promjene putem pokretanja inicijativa za rješavanje lokalnih problema putem većeg angažiranja na pitanjima pomirenja, stabilizacije, ali i na pitanjima razvoja zajednice.

Žene u Bosni i Hercegovini treba da nastoje da prevaziđu fizičke i simobličke barijere uspostavljene ratom i grade demokratsko društvo. To je put da žene aktivno učestvuju u izgradnji mira, u kojem bi se jasno prepoznala i ženska strana rata, herojstva u preživljavanju ratnih nesreća, zločin nad ženama i njihova stradanja.

U  okviru projekta će se održati i javna tribina djelovanja žena u zajednici „Neka se moj glas čuje“  u maju mjesecu u Bihaću.

Ciljna grupa ovog projekta su: žene iz nevladinih organizacija sa USK, povratnice, te žene svih etničkih skupina. Implementacija projekta počela je u decembru prošle i trajaće  do kraja jula ove godine.

KOMENTARI:
Loading...