U nedjelju 05. 04. 2015. godine pripadnici IDČ-a obilježavaju tradicionalno okupljanje te podsjećanje na ratne dane.

Pozivaju se svi pripadnici – veterani ove jedinice da prisustvuju i uveličaju ovu manifestaciju.

Više informacija možete dobiti kontaktom na tel: 061/980-900, 061/849-327, 061/773-821.

IDČ je jedinici koja je imala najmlađi sastav u jedinicama 5. Korpusa. Kako je IDČ 5. Korpusa bila prištapska jedinica komande 5. Korpusa nije imala svoju zonu odgovornosti te je po potrebi bila angažovana na svim ratištima kako Bihaćkog tako i šireg područja.

Jedinica je učestvovala u svim većim bitkama od oslobađanja Sokoca, Velike Kladuše, Breze 94 pa do završnih operacija u Sanskom Mostu. Nikada nije medijski eksponirana jer je uvijek odrađivala posao u zonama drugih brigada koje su svojatale sve što je ova jedinica odrađivala.

Ova jedinica se nikad nije povukla sa položaja, to je činjenica i to treba nešto da znači.U oslobodilačkom ratu nagrađivana je više puta visokim ratnim priznanjima: 4x zlatni ljiljan, 1x srebreni štit te još dosta drugih ratnih priznanja. Nažalost svoju mladost i ludost platili su brojnim poginulim i ranjenim borcima gdje je i sam komandir jedinice Jasmin Kulenović-Havarija ostavio svoj život za dobrobit slobode.

KOMENTARI:
Loading...