U cilju jačanja organizacije općinskih i kantonalnih lovačkih struktura i tijela, jučer je u Bihaću upriličen sastanak na kojem su učešće uzeli predstavnici kantonalnog Savjeta lovačkih organizacija i Upravnog odbora. Tokom razgovora i diskusija po temama iz dnevnog reda, najviše riječi posvećeno je trenutnom stanju u lovstvu, zakonskom okviru i budućnosti lovstva na ovom dijelu BiH.

U tekućoj godini predstoji ogroman posao uređenja lovstva kao jedne od kompleksnih privrednih djelatnosti, kazano je između ostalog, na početku današnjeg sastanka. U gazdovanju lovištima na području kantona nužne su značajne promjene koje nalaže Zakon o lovstvu, a taj posao traži partnerski angažman lovačkih organizacija, kantonalnih ministarstava, Vlade i Skupštine. Kako je rečeno situacija u lovstvu se mora poboljšavati, hitno se trebaju rješavati uočene slabosti, te uskladiti rad lovačkih organizacija sa pravnom regulativom. Kako je kazao Muhamed Žunić, predsjednik UO Kantonalnog savjeta lovačkih organizacija USK-a lovstvo i gazdovanje lovištima je resurs koji ima posebnu važnost, kako za lovce, tako i za državu.

Kako bi lovcima i lovačkim organizacijama pomogla u boljoj organizaciji, radu i gospodarenju lovištima, Vlada USK i resorno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva intenzivirali su aktivnosti pravne regulacije statusa sportsko-privrednih lovišta. Odlukama i drugim zakonskim aktima, uz regulativu federalnih zakonodavaca, uskoro će biti omogućena dodjela lovišta lovačkim organizacijama. Kako je kazano, pokrenuta je procedura koja će rezultirati raspisivanjem javnog poziva za dodjelu lovišta, što je novina u pogledu budućnosti gazdovanja lovištima. Prema Žunićevim riječima lovačke organizacije će biti u prilici javiti se na javni poziv, te na temelju kriterija obezbijediti pravo na gospodarenje lovištem na deset godina.

Osim ovih, tokom sastanka razmotrena su i brojna druga pitanja vezana za izradu lovno – privredne osnove, radne aktivnosti i zaštitu divljači u lovištima, te provođenje mjera koje su bitne za unaprjeđenje ove djelatnosti. Tokom diskusije zaključeno je kako se već danas mora započeti sa pripremama organizacija za bolju, svrsishodniju i zakonski preciziranu poziciju lovstva USK.

KOMENTARI:
Loading...