Bosanski Petrovac, 21.04.2015. godine – Prema evidenciji Službe za poljoprivredu u Bosanskom Petrovcu ove godine zasijano je 7,5 hektara lana.

Tri poljoprivredna  proizvođači u Bosanskom Petrovcu, općinskoj službi za poljoprivredu, prijavili su sjetvu lana, koja je zasijana na tri parcele, na imanju Radišić Jovice i Kerkez Vojina zasijano je po 2 hektara, a na imanju Latinović Miodraga 3,5 hektara.

Sjeme lana je jedno od najvažnijih izvora sušivih ulja. Postoje podaci, da se lan u tu svrhu uzgajao još prije 6 000 godina. Sadržaj ulja u sjemenu je od 32% do 43%. Laneno ulje se uglavnom koristi za proizvodnju boja, lakova, mehkih sapuna i tiskarskih  boja.

Biljka koja je dugo godina bila zaboravljena na ovim područjima, u Bosanskom Petrovcu  ogledno se počela sijati 2010. godine, a  2011. godine  zasijane su prve parcele od jednog hektara.

Prinosi lana su se u Bosanskom Petrovcu pokazali izuzetno dobrim, pa je u proteklih 5 godina površina zasijana lanom povećana za sedam puta.

KOMENTARI:
Loading...