Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona danas su u Bihaću održali 56. sjednicu. U skupštinsku proceduru, sa ove sjednice, Vlada Kantona ponovo  je uputila Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti USK.

Temeljna izmjena tiče se regulisanja iznosa plaća i naknada izabranih dužnosnika/zastupnika. Naime, Vlada USK ovim je predložila da visinu iznosa primanja i naknada, koje će pripadati zastupnicima, određuje sama Skupština, odnosno skupštinska komisija.

Izjednačena su prava porodilja na naknadu tokom porodiljskog bolovanja, a naknada za prevoz bužetskim korisnicima plaćat će se ali ne po obračunu za dva kilometra puta, kako je trenutno na snazi, nego za najmanje pet kilometara. Ovo su neke  od stavki koje su usuglašene sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika.

Na prijedlog Ministarstva finansija Skupštini je upućen na razmatranje i davanje mišljena  Nacrt Zakona o porezu na dobit u F BiH.

Pred skupštinskim zastupnicima naći će se i revidirani godišnji i trogodišnji plan rada ŠPD „Unsko-sanske šume“, Bosanska Krupa, također razmatran na današnjoj sjednici Vlade Kantona.

Premijer Izudin  Saračević i resorni ministri zatražili su od novog menadžmenta ŠPD da intenzivira aktivnosti na registraciji i revitalizaciji DI Sanica, Ključ.

IZJAVA: Zikrija Duraković, ministar finansija u Vladi USK o usvojenom Prijedlogu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti USK i Nacrtu Zakona o porezu na dobit u F BiH

KOMENTARI:
Loading...