U organizaciji Federalnog ministarstva pravde, Sve the Children  Internacional i UNICEF-a, a na inicijativu Uprave policije MUP-a  USK-a, danas je u Bihaću počeo trodnevni seminar o potrebi za edukacijom i certificiranjem policijskih službenika za  zakonito postupanje sa maloljetnicima  u krivičnom postupku. Seminaru prisustvuje oko 50 učesnika, policijskih službenika, socijalnih radnika i radnika zaposlenih u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Cilj seminara je upoznavanje sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima  u krivičnom postupku.

KOMENTARI:
Loading...