Članovi Koordinacionog odbora Foruma „Most prijateljstva“ Čelarevo upoznali su Zlatka Hujića, načelnika Općine Bosanski Petrovac i Milicu Kecman direktoricu Centra za kulturu o održavanju Internacionalnih susreta mladih u Bosanskom Petrovcu koji će se održati u aprilu ove godine.

Međunarodna organizacija Foruma „Most prijateljstva“ Čelarevo organizira godišnje susrete mladih iz država bivše Jugoslavije pod nazivom „Upoznajmo se da bi nam život bio ljepši“, koje će se ove godine održati u Bosanskom Petrovcu 18. i 19. Aprila.

„Ovo druženje mladih ima za cilj da mladi koji dolaze iz različitih država bivše Jugoslavije dolaskom u Bosanski Petrovac upoznaju vrlo vrijedno kulturno nasljeđe ovog grada, te da kroz druženje upoznaju običaje našeg stanovništva, sa svim njegovim različitošću i zajedništvu“- rekla nam je Azra Družić, članica Koordinacionog odbora Foruma u Bosanskom Petrovcu.

Na ovogodišnje Susrete mladi planira se da će doći 50 mladih iz raznih gradova bivše Jugoslavije kao što su Visoko, Novi Sad, Tuzla, bačka Palanka,Bujanovac, Priština, Bitolj, Leskovac i dr.

„Zahvaljujem se mladim u Bosanskom Petrovcu da su oni prepoznali važnost kulture i da su odlučili dovesti mlade iz regiona da posjete kulturno nasljeđe, i sigurno imaju šta vidjeti, i Muzej Jovana Bijelića, i Biblioteku Skendera Kulenovića, itd.“ – rekao je načelnik Hujić.

Načelnik Općine Zlatko Hujić i Direktorica Centra za kulturu pohvali su ideje  mlade iz Foruma u Bosanskom  Petrovcu i obećali podršku Susretima mladih.

KOMENTARI:
Loading...