Terenskim posjetom predstavnika Turske fondacije za razvoj odnosa sa BiH BIGMEV nastavljeni su pregovori oko izgradnje ribogojilišta i pogona za preradu ribe kapaciteta 3.000 – 5.000 tona godišnje.

Na prethodnom sastanku održanom sredinom marta Općina je prema potencijalnim investitorima preuzela obavezu pronalaska adekvatne parcele sa infrastrukturom, te je ovom prilikom g-din Adis Alagić, predstavnik BIGMEV-a imao priliku na terenu izvršiti uvid na potencijalne parcele pogodne za realizaciju ove investicije. Održan je terenski obilazak lokaliteta uz donji tok rijeke Sanice na lokalitetima Hrustovo, Bare odnosno Mostište.

Prema riječima g-dina Alagića stanje na terenu odgovara potrebama turskih investitora koji su najavili zvaničnu posjetu Sanskom Mostu za kraj aprila kad bi se trebali finalizirati pregovori oko realizacije najavljene investicije.

KOMENTARI:
Loading...