Sudstvo i tužiteljstvo, kao jedne od najbitnijih poluga pravne i demokratske države, godinama, a u zadnje vrijeme posebno su pod lupom javnosti. Mnogo je kritika od strane analitičara, političara, medija, građana, pa i same struke na rad pravosudnih organa.

Kritike se tiču ili sporosti procesa ili propusta u radu sudstva ili tužiteljstva kada od sudskih procesa bivaju oslobođeni, a ponekad i javnosti predstavljani kao ključni krivci za kriminal i druga teška krivična djela.

Ima li pritisaka na rad pravosudnih organa, u kakvim zapravo uvjetima oni rade, govori glavna tužiteljica Tužiteljstva USK-a Fadila Amidžić.

USN Krajina: U posljednje vrijeme Tužiteljstvo USK-a baš intenzivno radi na procesuiranju krivičnih djela i osumnjičenih za njih. Možete li sa sigurnošću kazati da ste za sve te javnosti predočene predmete prikupili nedvojbene i neoborive dokaze?

AMIDŽIĆ: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je u posljednje dvije godine intenziviralo rad na predmetima po svim oblicima kriminala kako bi se smanjio ukupan broj neriješenih predmeta i time došlo u situaciju da bude što efikasnije. Po pravilima CEPEJ-a, Evropske komisije za efikasnost pravosuđa, tužilaštvo je ažurno kada uspije savladati godišnji priliv odnosno ako riješi približno onoliko ili više predmeta od onog koliko je i primljeno u prethodnoj godini. U prethodnoj godini Tužilaštvo je primilo ukupno 1.829 KT predmeta, a riješilo je 2.526 predmeta što je daleko više od primljenog broja. ( 28% )

Naravno da je naglasak dat na predmetima privrednog kriminala i korupcije jer je opće poznato da se BiH nalazi na dnu ljestvice zemalja koje postižu napredak u toj borbi. U ovom periodu je vođeno više opsežnih i složenih istraga koje su rezultirale podnošenjem u prethodnoj godini više optužnica za ovu vrstu kriminala.

Naime, kako vam je i poznato optužnice su podnesene protiv direktora i većeg dijela Uprave Javnog preduzeća ŠPD „Unsko-sanse šume“, direktora kantonalne uprave za šumarstvo i dva šefa odjeljenja iste Uprave u Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, bivšeg načelnika općine Bihać i njegovih saradnika, jednog zastupnika u Federalnom parlamentu i odgovornoj osobi za održivi razvoj (ODRAZ), jednog kantonalnog inspektora, nekoliko pripadnika policije, dva bivša ministra kantonalnog ministarstva obrazovanja, itd.

Kada tužilaštvo podnese optužnicu nadležnom sudu onda to svakako pretpostavlja da je prikupilo dovoljno dokaza da se ta optužnica održi na sudu i rezultira osuđujućom presudom. Kada bi tužilac unaprijed znao da će tokom sudskog procesa doći do drugačijeg rezultata onda ne bi ni podizao optužnicu već bi predmet okončao obustavom istrage kao jednom od predviđenih načina rješavanja predmeta. Međutim, u daljnju elaboraciju razloga zbog kojih sud može donijeti oslobađajuću presudu i kolika je uloga tužioca u tome ne bih ulazila jer bi to zahtijevalo više vremena i moglo bi se razmatrati kao posebna tema.

USN Krajina: Nerijetko se događalo da cijeli slučajevi „padaju“, iako ih je pratila jaka medijska kampanja, a građani su očekivali drukčiji ishod. Zašto „padaju“ uglavnom predmeti privrednog kriminala i sličnih financijskih malverzacija, a najčešće su glavni osumnjičeni upravo bivši ili aktualni pozicionirani dužnosnici. Da budem preciznija, to se dešava na prostoru cijele F BiH.

AMIDŽIĆ: Ova vaša konstatacija se svakako odnosi na državni nivo. U Tužilaštvu Unsko-sanskog kantona u skorije vrijeme nisu zabilježeni takvi slučajevi. Mi smo u prethodnoj godini ostvarili izuzetno dobar kvalitet u radu što je vidljivo iz podatka da imamo samo 1,5 % oslobađajućih presuda po našim optužnicama, 4 % odbijajućih i 94,5 % osuđujućih presuda. Sve do 10 % oslobađajućih presuda od ukupnog broja donesenih smatra se kvalitetom. Takođe smo imali i izuzetno dobar kvantitet. Dvadeset i pet tužilaca je riješilo u 2015. godini 2.526 KT predmeta, 1.698 KTA i 880 KTN predmeta što je u prosjeku 204,16 predmeta po tužiocu.

USN Krajina: Nedavno je vama i predsjednici Kantonalnog suda Fati Nadarević prof. Nedžad Bašić uputio otvoreno pismo. Mi bismo našim čitateljima rado ponudili Vaš odgovor.

AMIDŽIĆ: Ne mogu reći da mi ne imponuje poziv uvaženog profesora za što oštriju borbu protiv svih vidova kriminala, a posebno službeničkog i koruptivnog. To govori da je primjećenja težnja ovog Tužilaštva da bezrezervno goni sve učinioce krivičnih dijela za koje je prikupilo dokaze i izvede ih pred sud. Naravno da ovaj poziv i ukazano povjerenje obvezeuju na još bolji i profesionalniji rad, međutim mislim da smo svi svjesni da je ova borba proces i da za istu treba sistem koji funkcioniše. Bez sistema rezultati su sporiji.

USN Krajina: Kako smo već kazali, mnogo je kritika na rad pravosudnih organa. Jesu li one osnovane, ima li pritisaka na rad, pravosudnih institucija u USK-u?

AMIDŽIĆ: Mnoge kritike su neopravdane ali ima i onih koje to nisu. U svakom sistemu ima slabih karika pa tako i u pravosudnom i mi treba da učinimo sve kako bi te slabe karike eliminisali. Borim se koliko je moguće i koliko imam ovlaštenja u svom okruženju.

USN Krajina: Je li i jedan političar u USK u od Vas zahtijevao „intervenciju“ u nekom slučaju?

AMIDŽIĆ: Nikada nisam imala intervenciju nekog političara ili bilo koga drugog u smislu postupanja u nekom tužilačkom predmetu niti sam za to dala povoda. Pritiske vidim i u neopravdanom, nestručnom i paušalnom komentiranju predemta ili slučajeva bez prave kritičke analize i poznavanja stanja.

USN Krajina: U kojoj mjeri je onda Tužiteljstvo USK-a neovisno i slobodno raditi svoj posao?

AMIDŽIĆ: Dakle ovo Tužilaštvo je zaista neovisno u radu. Jedina ovisnost se ogleda u nedostatku finansijskih sredstava od potrebnih za materijalne i druge troškove ( vještaci, oprema).

USN Krajina: Jeste li zadovoljni uvjetima rada, kadrovskom popunjenošću i tehnićkom kao i drugom opremljenošću?

AMIDŽIĆ: Kantonalno tužilaštvo u Bihaću je Odlukom Vlade Federacije smješteno u zgradi bivšeg Zavoda ua platni promet dodjeljivanjem na korištenje dijela zgrade, prvi, drugi i treći sprat dok je prizemlje osim ulaza i portirnice ostalo na korištenju od strane AFIP-a. Ovaj prostor nije dovoljan za uspješno ostvarivanje poslova Tužilaštva pa smo pokrenuli aktivnosti za dodjelu od strane Vlade preostalog prostora tužilaštvu uz adekvatno izmještanje i dislociranje AFIP-a. Tužilaštvu, također nedostaje jedan tužilac, četiri stručna saradnika i još nekoliko namještenika što se svakako osjeti u radu ali se nadamo da ćemo postepeno riješiti i ovaj nedostatak. tehnička opremljenost tužilaštva je na dobrom nivou i to iskuljučivo zahvaljujući donatorskim sredstvima kroz različite projekte VSTV-a s tendencijom da se zbog kratkog vijeka trajanja ova oprema zanavlja svakih nekoliko godina. Strah me i pomisliti na kom nivou bi bili da nije ovih projekata Vijeća. Tužilaštvo elektronski vodi predmete i vuezano je sa VSTV-om kao i u potrebnom dijelu sa nadležnim sudovima na području Kantona.

USN Krajina: Kakvi su vaši stavovi na trenutnu situaciju, kada imamo slučaj hapšenja visokopozicioniranog političara, a istovremeno iz političkih krugova, odašilju se sugestije, ako ih tako možemo nazvati, prema pravosudnim organima? Koliko je podnošljiv rad u takvim uvjetima?

AMIDŽIĆ: U takvim uvjetima je zaista teško raditi hladne glave i koncentrirano. Neprimjereno je da se na takav način komentiraju tužilačke i sudske odluke i postupci. Svaka sloboda je istovremeno i ograničenje i neupitna je ako time nismo povrijedili drugoga i radili ono što ne znamo ili nismo ovlašteni.

KOMENTARI:
Loading...