U prisustvu načelnika Općine Plitvička jezera Borisa Luketića, ravnateljice NP Plitvička jezera Natalije Božičević, direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Plitvička jezera Maje Šikić i direktora NP Una Amarilda Mulića, jučer je sa radom počeo info punkt Nacionalnog parka Una.

Još u vrijeme postojanja Turističke zajednice općine Bihać 2002. godine, direktor JP Nacionalni park „Una“ Amarildo Mulić, u to vrijeme direktor Turističke zajednice Bihać, inicirao je i pokrenuo promociju bihaćkog turizma na vrlo prometnom info punktu u sklopu ulaza br. 1 Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Izmjenom zakonskih propisa i „gašenjem“ općinskih turističkih zajednica, organizaciju ovog info punkta preuzela je TZ Unsko sanskog kantona da bi ovu ulogu kasnije preuzela nadležna služba Općine Bihać do uspostave NP Una.

Od 2013. godine ulogu promotora preuzelo je JP Nacionalni park Una doo Bihać, ali ne samo Nacionalnog parka “Una” već i sveukupnog turizma Grada Bihaća i USK-a. Zbog blizine Plitvičkih jezera kao svjetskog brand-a među zaštićenim područjima i turističkim destinacijama kojeg posjeti preko milion posjetitelja godišnje, nastavak ovakvog vida promocije je logičan slijed, a koji je i unaprijeđen još čvršćom suradnjom potpisivanjem Sporazuma o suradnji između ova dva zaštićena područja 2011. godine.

Ovakav vid promocije samo je jedna od planiranih aktivnosti u smislu stvaranja prepoznatljivosti i jačanja Nacionalnog parka „Una“, kako sa aspekta promocije, tako i sa aspekta ekonomskog razvoja ovog dijela BiH.

Za još jači iskorak i brži razvoj Nacionalnog parka Una kao osovine razvoja  turizma, potrebno je još snažnije poticati sinergiju svih nivoa vlasti, zajednički osmišljavati i aplicirati razne projekte na međunarodne i domaće fondove, te svrsishodnije usmjeravati sve oskudnija financijska sredstva iz budžeta na svim nivoima u BIH, a sve u svrhu jačanja ponude, posebno vrlo važne materijalne osnove Nacionalnog parka Una kao turističke destinacije.

KOMENTARI:
Loading...