Skupština USK na sjednici održanj 9. oktobra, usvojila je Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazvanju, kojim studenti ostvaruju uslov upisa u narednu godinu sa mogućnošću da prenesu najviše dva predmeta.

Naime, prema ovoj izmjeni studenti mogu u narednu godinu studija prenijeti najviše dva predmeta, bez obzira na broj ETC bodova.

Studenti su do sada ovaj problem prevazilazili usvajanjem pravila Univerziteta, međutim ove godine to nije bilo moguće, te je na inicijativu studenata po hitnm postupku pokrenuta procedura za izmjenu ovoga Zakona.

KOMENTARI:
Loading...