Za sve zainteresirane poljoprivrednike, ali i one koji tek namjeravaju  započeti proizvodnju kornišona i malina, Grad Bihać zajedno sa zadrugom Agrodar iz Cazina organizirao je  stručni seminar na kojem su predavači bili iz Mađarske, zemlje koja je ovu vrstu proizvodnje dovela do  vrhunskih rezultata.

Ono što je najbitnije za sve poljoprivrednike je da  su osigurani poticaji za ovu proizvodnju,te plasman  i plaćanje.

Ovim seminarom  Grad Bihać je želio  da objasni poljoprivrednim proizvođačima  tehnologiju s jedne strane, a s druge da garantira plasman njihovih proizvoda kad dođe vrijeme plodonošenja.

S treće strane, ono što je najbitnije za sve koji uđu u kooperantske odnose  sa Agrodarom, da je garantiran otkup, plasman i plaćanje.

Kada su u pitanju podaci za grad Bihać ova proizvodnja je u posljednjih par godina utrostručena,pa je pod malinom 12 hetara, a kornišonima 4. Cilje je  u ovoj godini   100% povećanje zasađenih hektara.

KOMENTARI:
Loading...