Strategija prema mladima je zapravo suštinski dokument i vrsta plana što jedna vlast može i treba napraviti s mladima i za mlade na svom području.

Vlada Unsko-sanskog kantona je imenovala tim za izradu strategije prema mladima Unsko-sanskog kantona (USK) koji će je sačiniti u saradnji s partnerom, Institutom za razvoj mladih „Kult“ iz Sarajeva. Strategija će sadržavati i akcioni plan implementacije, kaže kantonalni ministar obrazovanja Adis Muharemović.

Inicijativu za izradu strategije pokrenuo je zastupnik u Skupštini USK-a Kenan Keserović i ona, kako kaže, treba da iskazuje jasno i dugoročno opredjeljenje svih relevantnih institucija Kantona u stvaranju socijalnih, obrazovanih, ekonomskih, kulturnih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladih našeg kantona, te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvu.

„Izradom ovoga strateškog dokumenta podrške mladima korak smo bliže mjerama koje su mladima vidljive i koji će im omogućiti kvalitetniji život, ne u nekoj zapadnoeuropskoj zemlji nego u svojoj vlastitoj, odnosno, u našem kantonu. Prije svega, našem kanotnu su potrebni obrazovani i kvalificirani mladi ljudi koji će postati odgovornim građanima i građankama i preuzeti odgovornost za unapeđenje životne sredine u kojoj sami žive. Upravo zbog toga, vjerujem da ovaj dokument zajedno sa akcionim planom neće ostati mrtvo slovo na papiru i da će se provoditi“, kaže zastupnik Keserović.

„Do sada nije postojao jedan ovakav strateški dokument kada su u pitanju mladi tako da je za očekivati da ćemo ovom strategijom riješiti brojna pitanja koja se tiču problema mladih u Unsko-sanskom kantonu“, kaže Adis Muharemović, kantonalni ministar obrazovanja.

Razvoj strategije prema mladima u USK projekt je koji je utemeljen na Zakonu o mladima FBIH, a Institut za razvoj mladih „Kult“ Vlada USK-a je imenovala partnerom koji će pružati savjetodavno-tehničku podršku u samom procesu izrade dokumenta.

„Strategija prema mladima je zapravo suštinski dokument i vrsta plana što jedna vlast može i treba napraviti s mladima i za mlade na svom području. I USK implementira Zakon o mladima na ovaj način kreirajući strategiju prema mladima gdje će i Vijeće mladih USK-a, odnosno lokalna vijeća mladih, imati svoje učešće u samom kreiranju i pripremi dokumenta, a nadamo se i u samoj implementaciji kad do usvajanja dokumenta dođe“, kaže Katarina Vučković, projektna koordinatorica Instituta za razvoj mladih „Kult“.

Radnu grupu će „Kult“ podržati kako u procesu izrade dokumenta, tako i u procesu istraživanja o položaju i potrebama mladih u kantonu, a istovremeno će mladima omogućiti učešće u procesu izrade ovoga važnog dokumenta.

KOMENTARI:
Loading...