Unsko-sanski kanton nalazi se u teškoj finansijskoj situaciji u svim oblastima, međutim jedna od najtežih svakako je oblasti socijalne politike. Dugovanja su ogromna i sežu čak do određenog perioda u 2013. godini.

Situaciju dodatno usložnjava činjenica, da su dvije ustanove za smještaj teško oboljelih osoba tužile ovdašnje centre za socijalni rad, što će se zasigurno negativno odraziti na njihovo ionako teško poslovanje.

Za smještaj teško oboljelih osoba u ustanove socijalne zaštite izvan USK-a, kako doznajemo od kantonalnog ministra zdravstva i socijalne politike Ibrahima Kajtazovića, duguje se blizu 700.000 KM za ovu, prošlu i nekoliko mjeseci iz 2013. godine. Za materijalnu pomoć dug je oko 260.000 maraka, za naknade za porodiljsko bolovanje čak 1,880.000 maraka, a posljednja je isplaćena u februaru prošle godine.

Situacija je nešto bolja kod isplate civilnim žrtvama rata, koja kasni nekoliko mjeseci, jer se dio potrebnih sredstava osigurava sa federalnog nivoa. Da je situacija alarmantna, dokazuju i tužbe, koje su pristigle na adrese ovdašnjih centara za socijalni rad.

„Svi centri za socijalni rad su tuženi za dug nod 15 do 40 hiljada KM. Konkretno su nas do sada tužile javne ustanove za smještaj invalidnih osoba Fojnica i Pazarić“, kazao nam je ministar Kajtazović i izrazio bojazan da bi i druge ustanove ovakvog tipa mogle slijediti ovaj primjer, što će dodatno usložniti ionako tešku situaciju.

Neke od ustanova poručile su da će oboljele sa područja USK-a vratiti, što bi bio dodatni problem, jer ovaj kanton nema ustanova u kojima bi oni mogli biti zbrinuti.

„Skrećem pažnju javnosti, institucijama, pogotovo našim političarima da se napokon uozbilje i shvate ovu situaciju krajnje ozbiljnom, da se slože oko utroška sredstava budžeta. Zakon o izvršenju budžeta predviđa da se prvo riješe krediti, zatim plaće, pa tek onda socijalna davanja. Nemamo ništa protiv zakona, on je izglasan takav kakav je, međutim kad se dođe do socijalnih davanja, opet dođe punjenje budžeta tako slabo, da opet dođu na red krediti, pa plaće, itd“, dodao je minister Kajtazović.

Smatra da je upravo to razlog što su stvorene obaveze za socijalna davanja unazad dvije godine. Iako je ova Vlada taj problem naslijedila, pokušava ga riješiti, dodao je ministar i izrazio nadu da će izvršna i zakonodavna vlast imati sluha za ove ljude i staviti ih u prioritet, jer je to i više nego potrebno.

KOMENTARI:
Loading...