ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME: Digitalizacija nam je jedan od motiva za izradu efikasnijeg sistema funkcionisanja

ŠPD „Unsko-sanske šume“ je preduzeće čija je djelatnost u prvom redu uzgajanje, zaštita i iskorištavanje šuma.

Najveći obim poslova u proizvodnji šumskih drvnih proizvoda je koncentrisan u 3 faze rada: doznaka (odabir) stabala za sječu, premjer i otprema ŠDS. Zakonski i drugi akti su nametnuli obavezu preduzeću da u svakoj od faza rada vrše prikupljanje tačno definisanih podataka kojim se dokumentuje i opisuje aktivnosti čovjeka u proizvodnom procesu. Prikupljanje podataka u Bosni i Hercegovini se od II. svijetskog rata pa sve do danas vršilo na klasičan, analogan način koji podrazumjeva ručno zapisivanje podataka u unaprijed kreirane obrazce i iskaze. Zbog toga i sama obrada podataka je najčešće bila spora koju su pratile slučajne računske i logičke greške.

Osim toga, detaljnom analizom su identifikovani sljedeći problemi:

  • nestadnardiziranost podataka prema vrsti i obimu,
  • nemogućnost praćenja toka proizvoda u prostoru i vremenu na brz i efikasan način,
  • jedan te isti proizvod se mjeri 2 puta,
  • postoji velik rizika za povredu radnika u fazi otpreme ŠDS i
  • nemogućnost uvida u obrađene podatke direktno na terenu.

KAKO SU RJEŠENI PROBLEMI U NOVOM SISTEMU

Sve faze rade u šumarstvu koje se odnose na proizvodnju ŠDS su pokrivene kroz 7 aplikacija koje čine „Sistem za praćenje procesa proizvodnje ŠDS zasnovan na primjeni bar/QR koda“. Aplikacije su razvijene za mobilne uređaje tako da je rad s njima jednostavan i prihvatljiv je za različite profile radnika zastupljene u preduzeću jer je razvijan poznavajući sve karakteristike istih.

Radnici u svakoj od faza rada moraju prikupljati identične vrste podataka zahvaljujući ugrađenim mehanizmima unutar aplikacije koji primoravaju prikupljanje tačno određenih vrsta podataka koji su propisani zakonskim i drugim propisima. U svakom momentu aplikacija evidentira koordinatu tj. tačnu lokaciju u prostoru gdje radnik radi, te početak i kraj radnog vremena što omogućuje korištenje radne snage na racionalan način.

Zahvaljujući tehnologiji bar-QR koda faza otpreme ŠDS se realizuje vrlo brzo i efikasno te nije potrebno vršiti nikakva naknadna mjerenja jer aplikacija zahvaljujući unaprijed definisanoj logici određuje dimenzije trupaca i ostale podatke te struktuira  ih na otpremni iskaz. Na ovaj način radnik u otpremi nema mogućnost zlonamjernog korigovanja podataka koji idu na štetu preduzeća ili kupca. Osim toga, eliminisani su glavni rizici koji dovode do bilo kakvih povreda radnika u fazi otpreme ŠDS jer se isti ne nalazi u zoni rada krana i prostora u kojem može doći do otiskivanja trupaca sa lagera.

Radnici svoj radni dan završavaju na način da podatke preko WI – FI mreže prabace na server koji vrši dalju obradu i distribuciju istih prema drugim organizacijskim nivoima unuatar preduzeća. U dosadašnjem načinu rada, jedan dio poslova u smislu obračuna, obrade podataka te formiranja izvještaja su morali raditi nakon radnog vremena kući, mimo radnog vremena, dok prema novom sistemu softver obavlja taj dio posla.

Sistem daje tržišne prednosti kupcima (pilanama) koji nabavljaju sirovinu od Unsko-sanskih šuma jer je garant da drvo potiče iz legalne sječe koja je regulisana svim zakonskim i drugim propisima. To je osnovni uslov za izvoz polufinalnih ili finalnih proizvoda na tržište EU koja nalaže da proizvođač ima dokaz da drvo potiče iz legalne sječe – dokaz o porijeklu drveta (definisano dokumentom „Uredbe o drvetu EU (EUTR)“).

ŠTA SE TRENUTNO RADI

ŠPD „Unsko-sanske šume“ i upravljačka struktura preduzeća je prepoznala važnost informatizacije šumarstva i cjelokupnog sistema te je odmah prihvatila ideju i imenovala tim za testiranje i razvoj sistema koji predvode mr. Haris Koljić, dipl. inž. šum. i mr. Jasmin Mešić, dipl. inž. šum. Paralelno s tim uprava preduzeća poduzima dalje aktivnosti na nabavci adekvatne informatičke opreme koja uslovljava primjenu sistema.

Osim toga, trenutno se vrši testiranje sistema u šumariji Bos. Petrovac na području Grmeča, odjel 50 čija površina iznosi cca 50 ha i u kojem obim proizvodnje iznosi 3800 m3 šumskih drvnih proizvoda. Prva faza rada – doznaka stabala za sječu je u potpunosti izvršena primjenom sistema uvažavajući sve zakonske propise koji regulišu ovu fazu rada. Trenutno se provodi druga (premejr ŠDS) i treća faza rada (otprema ŠDS) koja protiče bez značajnih problema i koja ispunjava unaprijed zacrtane i očekivane ciljeve.

MIŠLJENJA DRUGIH PREDUZEĆA

Prije otprilike mjesec dana u Unsko-sanskim šumama je boravila delegacija iz preduzeća Hercegbosanske šuma kojima je tom prilikom prezentiran cjelokupan sistem. Prema mišljenju stručnjaka iz navedenog preduzeća, koji su imali priliku da vide sve sisteme u regionu (Hrvatska, Srbija, Slovenij) radi se o najbolje urađenom sistemu koji u potpunosti ispunjav sve zahtjeve šumarskih preduzeća.

Osim toga, pred kraj ljeta na Unsko-sanskom kantonu je boravila delegacija stručnjaka iz Turskih šuma kojim je također prezentiran sistem. Oni su tom prilikom pozdravili rad inženjera iz Unsko-sanskih šuma te obaćali stručnu i logističku podršku u implementaciji i razvoju sistema tako da je isti dobio jednu međunarodnu verifikaciju ispravnosti ideje i potvrdu da uprava preduzeća provodi aktivnosti koje idu u pravcu progresivnog razvoja istog prateći svijetske trendove u oblasti šumarstva i tehnologije.