1.4 C
Bosanska Krupa
Utorak, 9 Marta, 2021

Sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona  

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. 

Između ostalog, razmatran je i prihvaćen Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju sredstava po osnovu
osiguranja u periodu od 01.01.do 31.12.2020. godine  te Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u periodu od 01.01.do 31.12.2020. godine.

Asim Dizdarević, ministar pravosuđa i uprave prezentovao je Izvještaj o utrošku dijela sredstava -.Grant za ekstradicije” za 2020. godinu te  Izvještaj o utrošku sredstava – „Grant Federaciji -smještaj i ishrana zatvorenika” za
2020. godinu . Ministar Dizdarević je ukazao da je  najveći dio planiranih sredstava za ovu namjenu utrošen za smještaj i ishranu pritvorenih migranata te da je uputio Vijeće ministara BiH zahtjev za refundaciju sredstava.

Vlada USK prihvatila je i Izvještaj o realizaciji programa utroška sredstava Budžeta USK-a za 2020. godinu u sektoru vodoprivrede, grantovi od vodnih naknada gdje je konstatovano da je iz prošle godine, od ukupnog iznosa 682 500  KM, u ovu godinu preneseno neutrošenih 147 490 KM.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Povezani članci