Premijer USK-a Izudin Saračević i resorni ministri zamjerili su upravi ŠPD-a na trendu pada dobiti poduzeća te, na drugoj strani, na rastrošnosti u planiranju rashoda.

Izvještaj su članovi Vlade primili na znanje, te ga uputili na razmatranje Skupštini USK-a.

Na prijedlog ministra zdravstva Ibrahima Kajtazovića, utvrđena je Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO). Ovim bi se pooštrili kriteriji u procesu nominiranja/imenovanja, kako bi ZZO USK-a imao kvalitetnu i stručnu upravljačku strukturu.

Ministar finansija Zikrija Duraković obavijestio je kolege o aktivnostima poduzetim za izvršenje odluka Ustavnog suda, koje se odnose na dugovanja prema povjeriocima na osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Obavještenje će biti proslijeđeno Ustavnom sudu BiH.

Razmatrajući izvještaje o realizaciji programa utroška sredstava budžeta USK-a za 2014. godinu, grantova od vodnih naknada i pretvorbe zemljišta, članovi Vlade bili su saglasni da se ubuduće ozbiljnije pristupi izboru projekata i jasnije definiraju kriteriji za izbor projekata, koji će biti finansirani, kao i procesa praćenja njihove realizacije.

Vlada USK-a utvrdila je danas prijedloge za imenovanje privremenog Upravnog odbora Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija, te privremenog Nadzornog odbora Razvojne agencije USK-a.

Data je saglasnost na odluke Upravnog odbora Veterinarskog zavoda USK-a za razrješenje direktora i imenovanje vršioca dužnosti direktora. Za v.d direktora Veterinarskog zavoda imenovan je Asmir Budimlić.

Usvojen je prijedlog za razrješenje i imenovanje privremenih školskih odbora u Gimnaziji Bihać i Mješovitoj srednjoj školi Bihać.

Shodno danas usvojenom zaključku bit će poništen javni konkurs i ponovo pokrenuta procedura za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, navodi se u saopćenju.

KOMENTARI:
Loading...