Portal USN.ba je došao u posjed dokumenta sa jučer održane vanredne sjednice Kantonalnog odbora SSVOONK-a USK-a, u kojem se navodi kako će biti organiziran protestni skup 30. januara, a svakodnevni štrajkovi upozorenja počet će već od 25. januara. U dokumentu između ostalog stoji:

Na vanrednoj sjednici Kantonalnog odbora SSVOONK-a USK-a održanoj jučer u 10,00 sati, doneseni su slijedeći zaključci:

1. Održati protestni skup 30. januara.2016.godine u Bihaću u periodu od 12,30 – 13,30 sati;SK-a održanoj jučer u 10,00 sati, doneseni su slijedeći zaključci:

2. Organizovati svakodnevne Štrajkove upozorenja, počevši od 25. januara 2016. godine do ispunjenja zahtjeva ili ostvarivanja Zakonske regulative za izvođenje Generalnog štrajka. Štrajk upozorenja će se realizovati u vremenu od 08,00 do 08,15 za prvu smjenu, a od 14,00 – 14,15 sati za drugu smjenu i to svakodnevno!
3. Započeti organizaciju Generalnog Štrajka, prikupljanjem potpisa i održati sjednice sindikata u svakoj podružnici na kojoj će se donijeti takva odluka.
4. Zakazati Kantonalnu konferenciju za 30.01. 2016. godine u 10,00 sati na kojoj će se izjašnjavati o organizovanju Generalnog Štrajka, te predložiti zamjenske članove za Kantonalni odbor SSVOONK-a USK-a za Bihać, Bos. Krupu, Sanski Most i Bos. Petrovac.
5. Održati konferenciju za medije i na istoj upoznati javnost o problemima u obrazovanju.

12540240_1528922194102731_1784884733_n

KOMENTARI:
Loading...