Poslanik u Parlamentu Bosne i Hercegovine Senad Šepić razgovarao je u Parlamentarnoj Skupštini BiH u Sarajevu sa direktorom Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Emirom Dizdarevićem.Tema sastanka je bila pozicija BiH u odnosu na najavljenu izgradnju odlagališta nuklearnog otpada u Republici Hrvatskoj, u Trgovskoj Gori na lokalitetu Čerkezovac.

Ovo je jedan u nizu razgovora koje su poslanik Šepić i direktor Dizdarević imali u posljednje vrijeme, od kada se pojavilo pitanje izgradnje odlagališta u Republici Hrvatskoj na granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Sugovornici su se složili da je potrebno uključiti sve institucije BiH u rješavanje ovog pitanja, a poslanik Šepić je upoznao direktora Dizdarevića onjegovoj posljednjoj parlamentarnoj inicijativi za održavanje Zajedničke sjednice Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine na kojoj bi se ovo pitanje tretiralo kao jedan od prioriteta.

Osim ovog pitanja, Šepić je inicirao da se na Zajedničkoj sjednici dvije Vlade nađe pitanje rješavanja gužvi na graničnim prelazima, koje su posebno izražene na Maljevcu u Velikoj Kladuši, te stavljanje u funkciju Unske pruge kao projekta važnog za obje zemlje.

Vijeće Ministara je na svojoj posljednjoj sjednici formiralo i Radnu grupu sastavljenu od predstavnika državnih i entitetskih institucija, a jedinstven i zajednički stav svih iz BiH značiće obavezu Republici Hrvatskoj ali i cijeloj EU da u skladu sa brojnim međunarodnim konvencijama prihvati i uvaži stav bh. strane, jer se radi o legitimnoj zaštiti svojih građana i zemlje od moguće štete koja bi mogla nastati izgradnjom jednog takvog odlagališta.

Poslanik Šepić i direktor Dizdarević će u nastavku rada na rješavanju ovog pitanja posjetiti rubne općine u BiH i Unsko-sanski kanton.

KOMENTARI:
Loading...