Zagrad, Plazikur i Hadžin Potok potrebno učiniti graničnim prelazima za saobraćaj putnika kako bi se riješio problem gužvi i zastoja na graničnim prelazima u Unsko-sanskog kantona.

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine podržala je danas u Sarajevu inicijativu poslanika Senada Šepića u kojoj Parlament bih obavezuje Vijeće ministara i druge nadležne institucije i tijela BiH da u skladu sa odredbama Ugovora o graničnim prelazima između BiH i Republike Hrvatske hitno pokrene postupak izmjena i dopuna Ugovora a u pravcu osiguravanja prekategorizacije malograničnih prelaza Zagrad, Plazikur i Hadžin Potok u granične prelaze za međunarodni saobraćaj, očekuje se da Parlament BiH na sutašnjoj sjednici potvrdi isto.

“Problem gužvi i zastoja na graničnim prelazima u USK-a je jedno od važnih pitanja za građane ovog dijela BiH i već određeno vrijeme radim u Parlamentu BiH na rješavanju ovog pitanja. Jedan od načina kako se mogu rasteretiti postojeći prelazi je prekategorizacija malograničnih u prelaze za putnički saobraćaj i zato je važno da se malogranični prelazi Zagrad, Plazikur i Hadžin Potok prekategoriziraju u prelaze za međunarodni putnički saobraćaj. Krajem sedmice ću zajedno sa članovima Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora sa Republikom Hrvatskom boraviti u Tržačkim Raštelama da pripremimo finalni materijal za sjednicu sa predstavnicima Republike Hrvatske i očekujem da ova pitanja konačno riješimo”, izjavio je predlagač Inicijative za rješavanje statusa graničnih prelaza u USK-a Senad Šepić.

KOMENTARI:
Loading...