Unsko-sanski kanton

Seminar za predstavnike lovačkih organizacija

Kantonalni ministar poljoprivrede Dragan Polimanac kazao da će Ministarstvo uraditi sve što je u njegovoj nadležnosti da se dodjela lovišta uradi tgransparetno i u što kraćem periodu.

Savez lovačkih organizacija u BiH i Kantonalni savez organizirali su danas seminar za nosioce funkcija u lovačkim organizacijama sa područja Unsko-sanskog kantona (USK).
Planiranje u lovstvu bila je glavna tema predavanja kojem je prisustvovalo pedesetak predstavnika lovačkih organizacija. Današnja tema aktuelizirana je time što je Zakon o lovstvu u završnoj fazi impelementacije, a nedavno je doživi i izmjene i dopune, prema kojima se lovišta lovačkim organizacijama dodjeljuju po osnovu zakupa, a ne po osnovu Zakona o koncesijama kako je to ranije bilo. Navedene izmjene i dopune bi trebale pomoći da se stanje u ovoj oblasti riješi na dugoročan period.

Mjesec april je inače vijeme u kojem završava jedna i započinje druga lovačka sezona, pa je to bila idealna prilika za edukaciju i sumiranje rezultata iz prethodne sezone, a ujedno i predstavljanje aktivnosti u narednoj.

Današnjem seminaru je prisustvovao i kantonalni ministar poljoprivrede Dragan Polimanac, koji je kazao da će Ministarstvo uraditi sve što je u njegovoj nadležnosti da se proces dodjele lovišta u našem kantonu uradi na najtransparentniji način i u što kraćem periodu.

KOMENTARI:
Loading...