Seminar za odgajatelje i nastavnike

U saradnji sa Pedagoškim zavodom Unsko-sanskog kantona, Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Misijom OSCE u BiH, organizirana je stručna edukacija odgajatelja i nastavnika.

Na seminaru  je predstavljen dokument iz kojeg proizilaze zakonski i podzakonski propisi, koji nude mogućnost usavršavanja prosvjetnih radnika. Dokument je usvojen na Odboru Agencije za predškolsko ,osnovno i srednje obrazovanje, te se vrši prezentacija u svim kantovnima, RS-u, te  Distriktu Brčko.

Profesionalni razvoj na nivou odgojno-obrazovne ustanove predstavlja kontinuirani proces, koji obuhvata aktivnosti , kao što su mentorstvo, refleksivna praksa, samousavršavanje, samopraćenje i samoprocjenjivanje, individualna i grupna promišljanja o sopstvenim iskustvima. Navedeni indikatori  koji vode ka uspješnijem radu, te usavršavanju prosvjetnog radnika, cilj su budućeg obrazovnog sistema, a nalaze se u dokumentu  „Model unapređenje sistema kontinuiranog profesionalnog razvoja odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u BiH“, koji je predstavljen prosvjetnim radnicima sa područja Unsko-sanskog kantona  u Osnovnoj školi Prekounje Bihać.

Na izradi dokumenta, osim predstavnika pedagoških zavoda, radila je Brigita Žarković- Adlešič, ekspert za kontinuirani profesionalni razvoj iz Republike Slovenije.

„Dokument sadrži upute o unapređenju odgoja i obrazovanja, te kompetencije koje treba imati nastavnik“, navodi Nuho Kurtović, jedan od  učesnika u izradi dokumenta i direktor Pedagoškog zavoda USK-a.

Na osnovu ovog dokumenta, donose se zaključci, koji idu prema Vijeću ministara, kako bi se usvojio okvirni dokument, iz kojeg će proizilaziti ostali zakonski i podzakonski propisi. Cilj dokumenta  je  cjeloživotno usavršavanja nastavnika, u svojoj struci, kako bi mogao prenijeti više znanja,  prvenstveno  učeniku, ali i unaprijediti svoj status.

KOMENTARI:
Loading...