Nedavno su u Parlamentu Federacije BiH usvojene izmjene i dopune Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, kojima je, između ostalog, definisano ko čini Oružane snage BiH, a to su pripadnici Armije RBiH, MUP-a RBiH, Hrvatskog vijeća odbrane i MUP-a HVO-a.

– Kao i u zakonskim propisima ostalih zemalja, i u ovom zakonu FBiH jasno je definisano da osobe koje su u bilo kojem vremenskom periodu dezertirale iz Oružanih snaga ne mogu koristiti ista prava kao branioci – objašnjava resorni federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević.

Ova zakonska odredba, očekivano, nije se svidjela Mirvetu Beganoviću i Rasimu Kantareviću, zastupniku i delegatu Laburističke stranke presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića, pa su uložili amandman, kojim su tražili da se status branioca dodijeli i pripadnicima Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna. O ovom amandmanu glasalo se na sjednici Doma naroda i on nije dobio dovoljno glasova za usvajanje, pa pokušaj da se “autonomaši” uvedu u pravo boračke zaštite nije uspio, objavljuje isti izvor.

Za usvajanje ovog amandmana glasali su svi prisutni delegati iz Kluba hrvatskog naroda, te svi delegati koji su inače članovi Socijaldemokratske partije BiH (SDP), a participiraju u Klubu Srba i ostalih. Nije izostala ni podrška delegata iz Naše stranke.

Predlagači amandmana Beganović i Kantarević u obrazloženju su naveli da se njime provode presude Ustavnog suda FBiH iz 2005. i 2013. godine, što je ministav Bukvarević demantirao.

– To je amandman kojim se tražilo da u Oružane snage uđu i neke druge snage, međutim, to nismo mogli prihvatiti jer jasno se zna ko su bili branioci BiH. A što se tiče presuda Ustavnog suda FBiH, usvojenim zakonom realizovali smo ih. Bio je sporan član 1. Zakona i traženo je da se jasno definiše ko su branioci BiH, ko dobrovoljci, ko su RVI i ko ima svojstvo porodice poginulog borca/šehida. Usvojenim izmjenama zakona to smo učinili – kaže Bukvarević.

KOMENTARI:
Loading...