Sabina Beganović, ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona primila je jučer u radni posjet kolegu iz Vlade Srednjebosanskog kantona Jozu Budeša. Ministar Budeš zanimao se za iskustva Unsko-sanskog kantona u primjeni altemativne krivične sankcije rada za opće dobro na slobodi. Unsko –sanski kanton je prvi federalni kanton koji je, još 2011. godine, donio Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi što je omogućilo primjenu ove alternativne krivične sankcije na području Kantona.

– Time je omogućeno da se osobama koje su osuđene na kaznu zatvora do jedne godine, uz njihov pristanak, kazna zamijeni radom za opće dobro, koji se izvršava kod ovlaštenih pravnih osoba sa kojima je Ministarstvo pravosuđa i uprave USK potpisalo ugovore. Ministarstvo je donijelo i Pravilnik o matičnoj knjizi osuđenih lica na radu za opće dobro te druge podzakonske propise za uspješnu implementaciju ove alternativne krivične sankcije te je u konačnici, primjenom ove sankcije, u budžetu Federacije BiH ostvarena značajna ušteda na ime smještaja 122 osuđenih lica u kazneno-popravne zavode, informisala je kolegu ministrica Beganović.

Ministri pravosuđa i uprave vlada USK i SBK, na sastanku održanom u Bihaću, razmijenili su iskustva i o drugim aktivnostima koja resorna ministarstva provode u ovim kantonima te dogovorili saradnju na kreiranju mjera za rješavanje zajedničke problematike u ovim resorima.

KOMENTARI:
Loading...