oštovani;

Povodom učestalih natpisa zadnjih nekoliko dana oko dešavanja u objektu TC „Ljiljan“ u Cazinu, a u vezi takozvanog slučaja „SLASTIČARNA ORIJENT“ i njenog zatvaranja dostavljamo Vam ovu informaciju.

Kao prvo navodimo da firma doo „Nolla“ nema i nije nikad imala dozvolu izdatu od nadležnog organa za obavljanje djelatnosti kakvu obavlja. Smatramo da je u tom cilju, i Vaš portal morao i trebao zatražiti te iznijeti javnosti stvarne činjenice  i eventualno stav uprave TC Ljiljan, te na taj način objektivno informisali javnost odnosno ne bi se moglo tumačiti da branite poziciju jedne strane u vezi sa predmetnim slučajem.Na način kako ste to objavili nedvojbeno se nanosi šteta moralne, materijalne, a time i financijske prirode te posljedice mogu biti veoma komplikovane.

Objekat TC „Ljiljan“ je projektovan i izgrađen, odnosno stavljen u funkciju shodno uslovima propisanim javnim konkursom, te urbanističko-građevinskoj dokumentaciji izdanoj od strane nadležnog organa Općine Cazin. U cilju racionalnog i efikasnog završetka projekta izgradnje TC „Ljiljan“ i njegove eksploatacije,investitor je u potpunosti  poštovao i provodio pravila i uslove definisane navedenom urbanističko – građevinskom dokumentacijom pa između ostalog i namjenu svakog od poslovnih prostora u objektu pojedinačno,što je decidno navedeno izdatom upotrebnom dozvolom za objekta TC „Ljiljan“.

Shodno gore navedenom, a kako smo već naveli prema uslovima propisanim urbanističko –građevinskom dokumentacijom, poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost, „SLASTIČARNA ORIJENT“ namijenjen je za obavljanje trgovačke djelatnosti,a za eventualnu promjenu namjene neophodno je ishoditi saglasnosti i odobrenja nadležnog Općinskog organa što u ovom slučaju nije učinjeno.

Kako se u jednom od tekstova objavljenom na portalu Cazin.net, a koji se odnosi na pitanje mogućnosti zatvaranja “SLASTIČARNE ORIJENT“ i njegove stalne torture od strane kantonalne inspekcije, te da su u zadnjih pet mjeseci imali sedam kontrola, isto i ne čudi, jer „SLASTIČARNA ORIJENT“ formalno-pravno i ne postoji, a  društvo d.o.o.“Nolla“ Cazin koje  u ovom poslovnom prostoru obavlja djelatnost   kao zakupac,kako smo već gore naveli, ne posjeduje dozvolu za rad i obavljanje ugostiteljske djelatnosti, pa samim tim i posluje bez odobrenja nadležnog organa, već jedino posjeduje odobrenje za obavljanje trgovačke djelatnosti tipa dragstor, a u koji ne spadaju usluge koje se trenutno pružaju u .“SLASTIČARNI ORIJENT“, a o čemu javnost nije upoznata i koji je osnovni razlog zbog kojeg su i bili predmetom kontrole. Dakle, stvarna istina je da „SLASTIČARNA ORIJENT“ ne posjeduje dozvolu za rad i obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

S poštovanjem;

Cazin, 03.07.2015.godine

d.o.o.“WEST GROOUP“ Cazin

i uprava TC „Ljiljan“

KOMENTARI:
Loading...