Na prethodno održanoj 19. redovnoj sjednici Skupštine USK-a, Farko Hodžić, predsjednik KO DF USK, u ime Kluba poslanika Demokratske fronte, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine USK, uputio je zahtjev za dopunu dnevnog reda, kojim se traži da se na današnjoj sjednici po skraćenoj proceduri raspravi i usvoji Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju, kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju.

Kako se ne radi o većim izmjenama zatraženo je da se ovi prijedlozi razmatraju po skraćenom postupku.
Suština izmjena i dopuna je, shodno programskoj platformi koju je Demokratska fronta prezentirala prije općih izbora 2014. godine, u tome da se isključi uticaj politike u obrazovnom procesu, te da se organizacija i rukovođenje prepusti onima koji imaju najveći interes za kvalitetan odgoj i obrazovanje naše djece, a to su roditelji i oni koji uz prethodno rečeno to najbolje i znaju, a to su nastavnici.

Konkretno, direktora ili direktoricu škole bira isključivo školski odbor koji se sastoji od nastavnog osoblja i roditelja koji su izabrani od strane vijeća roditelja, a biraju se tajnim glasanjem uz prisustvo više od 50% nastavnog osoblja, odnosno više od 50% članova vijeća roditelja.
Izmjene Zakona također propisuju da je Odluka školskog odbora konačna i da nisu potrebne nikakve daljnje saglasnosti ministarstva.

Iako su u neformalnim razgovorima izrazili pozitivna mišljenja o ovom prijedlogu, smatrajući ga dobrim i potrebnim, vladajuća većina u Skupštini ipak nije imala snage, volje i želje da se ovaj važan problem riješi, ne želeći se odreći uticaja na obrazovanje jer oni najmanje misle na dobrobit naše djece, a školstvo vide samo kao mogućnost uhljebljavanja stranačkih kadrova, dokazujući još jednom da su najsposobniji i najefikasniji u rješavanju kadrovskih križaljki.

Demokratska fronta će u interesu građana i u interesu kvalitetnog odgoja i obrazovanja naše djece istrajati na predloženim izmjenama i dopunama spomenutih Zakona.

Više na video linku ispod:

KOMENTARI:
Loading...