U okviru projektne linije “Jačanje omladinskog mirovnog aktivizma”, u Srednjoj poljoprivrednoj školi Sanus futurum počela je realizacija aktivnosti  usmjerenih na prevenciju konflikta, smanjenje vršnjačkog nasilja i jačanje omladinskog mirovnog aktivizma.

Učenici su rekonstruisali i pripremili “Nansen dijalog sobu” kao prostor koji će podsticati dijalog, komunikaciju i bolje razumijevanje. Soba je osmišljena kao mjesto koje će omogućiti učenicima koji imaju slobodne sate, a uključeni su u sekcije ili rad Vijeća učenika, da kvalitetno provedu vrijeme kroz slobodne aktivnosti. Time će se smanjiti broj izostanaka, sticati radne navike, a učenici će u ovom prostoru imati i sate instruktivne nastave.

Slične aktivnosti će se, prema planu, realizirati s učenicima i profesorima Poljoprivredne srednje škole iz Prijedora, u cilju iniciranja i poboljšanja međuetničke i međuentitetske komunikacije i saradnje škola.

KOMENTARI:
Loading...