Ministar privrede u Vladi Unsko-sanskog kantona Vid Šantić i direktor Direkcije regionalnih cesta USK posjetili su tri lokacije na području općine Sanski Most, kako bi se uvjerili u stepen realizacije projekata koji se realizuju na području ovom području.

Predstavnici Vlade i Direkcije za ceste posjetili su radilište na području mjesne zajednice Donji Kamengrad, gdje je predviđena rekonstrukcija mosta na rijeci Blihi na regionalnom putu R 405, koji trenutno predstavlja „usko grlo“ u prometu, kao i potencijalnu crnu tačku, s obzirom na to da širina mosta ne odgovara uobičajenim standardima.

Delegacija je posjetila dionicu regionalne ceste Stari Majdan-Milin Birt, na kojoj je izvršeno obnavljanje kolovoza nanošenjem novog sloja asfalta, te regionalnu cestu Sasina-Sanski Most-Gudavac, gdje je planiran nastavak rekonstrukcije ceste sa izgradnjom pješačkih staza i rješavanjem odvodnje.

Vrijednost svih radova je blizu 400 hiljada KM.

KOMENTARI:
Loading...