Nivo Sanice je dosegao do krtične tačke, a postoji bojazan da bi mogao nastaviti rasti te potpuno ugroziti ovu komunkaciju. Rukovodstvo pomenute škole je odlučilo da učenici iz Hrustova ne idu u školu sve dok se situacije ne stabilizuje.

KOMENTARI:
Loading...