Aktivnostima na uređenju ušća rijeke Zdene zvanično je započeo tromjesečni program javnih radova kojeg sprovodi Općina Sanski Most u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu.

U naredna tri mjeseca planirano je čišćenje i uređenje više javnih površina i izletišta na području Sanskog Mosta, a za ovu svrhu angažirano je 20 nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Sanski Most koji je ujedno i preuzeo obavezu finansiranja bruto plate i doprinosa po osnovu plate za sva angažirana lica.

KOMENTARI:
Loading...