Unsko-sanski kanton

Sanski Most lider po ostvarenom prometu u obrtništvu

U posljednje vrijeme u široj društvenoj javnosti naše općine sve glasnije su primjedbe na račun lokalne vlasti kako je privredni ambijent u potpunosti narušen, te kako lokalni privredni subjekti sve teže posluju što rezultira sve većim smanjenjem broja zaposlenih, broja registriranih privrednih subjekata i ukupnim smanjenjem prometa u oblasti trgovine, zanatstva i ugostiteljstva kao najzastupljenijih privrednih djelatnosti na području Sanskog Mosta.

S tim u vezi Općina Sanski Most se obratila Ministarstvu privrede USK sa zahtjevom za uvid u službene podatke vezano za ukupni promet, broj registriranih subjekata i broj prijavljenih radnika u trgovini, ugostiteljstvu i zanatstvu kao dominantnim obrtničkim djelatnostima u protekle 4 godine.

Prema navodima Ministarstva privrede USK službeni podaci za 2014. još nisu objavljeni tako da se za zadnje četiri godine računa period 2010. – 2013. godine u kojem su općine Sanski Most, Bihać i Cazin imale najveći udio u ukupnom prometu u USK po navedenim djelatnostima.

U oblasti ugostiteljstva 2010. godine na području Sanskog Mosta ostvareno je ukupno 2.581.300 KM dok je prema posljednjem podatku iz 2013. ova potrošnja iznosila 2.606.520 KM ili 25.220 KM odnosno 0,98% više. Primjera radi, samo je općina Bihać imala veći promet u navedenom periodu ali je s druge strane ukupna potrošnja u ugostiteljstvu na području Bihaća opala za 21,6% ili 828.595 KM.u zadnje 4 godine. Ostale općine, izuzev Cazina gdje je promet u prosjeku oko 2.302.000 KM, imaju znantno manji promet u oblasti ugostiteljstva, ali je i u Cazinu evidentiran pad potrošnje u posljednje četiri godine. Promet u ugostiteljstvu 2013. godine na području Sanskog Mosta iznosio je 22% ukupnog prometa na USK.

Trgovačka djelatnost na području Sanskog Mosta u posljednje četiri godine ima ukupan prosječan iznos od 10.400.313 KM čime smo u 2013. godini uz Cazin bili vodeća općina po ukupnoj potrošnji u oblasti trgovine. Primjera radi Bihać je u 2013. godini imao čak 47% ili 5.711.550 KM manji promet u odnosu na Sanski Most. Ukupni promet u trgovini ostvaren 2013. godine u Sanskom Mostu predstavlja 26,3% ukupnog prometa na USK i iznosio je 10.725.773 KM

U oblasti zanatastva općina Sanski Most predstavlja lidera od svih općina po pitanju ukupnog prometa koji je 2013. godine iznosio 6.957.313 KM odnosno čak 35,6 % ukupnog prometa na području USK. Pored prometa Sanski Most je i lider po pitanju registriranih zanatskih obveznika kojih je 194 ili 24,8 % u odnosu na ukupni broj na USK. Sve ostale općine kantona imaju znatno manji promet u ovoj oblasti a sam Bihać kao administrativni i privredni centar je 2013. godine u zanatstvu ostvario svega 2.059.620 KM ili 71% manje u odnosu na Sanski Most. U periodu 2010. – 2013. godine na području naše općine ukupni promet u zanatstvu uvećan je za 1.058.268 KM ili za 18 %.

KOMENTARI:
Loading...