16.9 C
Bosanska Krupa
Ponedjeljak | 23. Maja 2022.

Roditelji njegovatelji u FBiH od 1. januara napokon mogu ostvariti pravo na minimalnu platu i doprinose

U Federaciji BiH je počela primjena Zakona o roditeljima njegovateljima. Ovo je prvi ovakav zakon u Federaciji i cilj je da se roditelju (ili staratelju, ukoliko nema roditelja) osobe sa invaliditetom prizna pravo na status roditelja/njegovatelja, i da mu se omogući mjesečna naknada u visini minimalne plate uz pripadajuće doprinose

To znači da ovaj zakon po prvi put roditelju ili staratelju koji se 24 sata brine o djetetu ili osobi koje je stopostotni invalid prve kategorije, daje pravo na mjesečnu naknadu u visini minimalne plate koja od 1. januara iznosi 543 KM, te na pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Procjenjuje se da pravo po osnovu ovog zakona može ostvariti od 4.000 do 4.500 porodica. Među njima je i pedesetpetogodišnja Dijana Koštić iz Velike Kladuše. Dijana se 23 godine 24 sata na dan brine o svojoj kćerki Ariani koja od rođenja ima više dijagnoza

Pravo na status roditelja/njegovatelja po ovom zakon priznaje se jednom od roditelja ili staratelja osobe sa invaliditetom sa stopostotnim oštećenjem organizma, a ako u porodici ima dvoje ili više osoba sa invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja. Prva adresa za roditelje koji žele da apliciraju za status roditelja njegovatelja su centri za socijalni rad.

Ono što je obavezno jeste da se radi o stopostotnoj invalidnosti prve kategorije, zatim obavezno je medicinsko vještačenje, te da roditelj ili staratelj nije zaposlen, odnosno da nema primanja po drugom osnovu. Emira Veljačić, direktorica Centra za socijalni rad.

U Udruženju „Dajte nam šansu“, koje je 2019. godine iniciralo donošenje Zakona o roditeljima njegovateljima sretni su što je ispoštovan rok za primjenu zakona, koji, kako ističe, direktorica Udruženja Ines Kavalec uklanja diskriminaciju prema roditeljima čija djeca nisu sposobna za samostalan život.

Kavalec dodaje da ovaj zakon nije obavezujući, odnosno da roditelji/staratelji imaju pravo izbora da li žele ili ne ostvariti mogućnosti koje zakon daje. Jedna od nedoumica kod roditelja bila je ukoliko ostvari prava po osnovu ovog zakona da li im se ukida invalidnina djeteta i naknada za tuđu njegu i pomoć. Kavalec pojašnjava da u tom slučaju invalidnina djeteta ostaje, da se ukida naknada za tuđu njegu i pomoć, ali da se zato dobivaju daleko veći benefiti, mjesečna naknada u visini minimalne plate, te pripadajući doprinosi za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Jedna od manjkavost ovog zakon je što se status roditelja njegovatelja ne može priznati roditelju koji ima više od 65 godina. Sredstva za provedbu zakona u iznosu od od 16.567.411 KM osigurana su u budžetu FBiH.

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci