Povodom aktulenog stanja na Univerzitetu Bihać, o kvaliteti obrazovanja koju nudi i budućnosti ove visokoobrazovne institucije, razgovarali smo s rektorom prof.dr. Mirsadom Veladžićem.

Razgovarao: Fahrudin Vojić

CAZIN.NET: Gospodine Veladžić, kakvo je aktuleno stanje na Univerzitetu?

Rektor: Senat još ne funkcionira, Upravni odbor je imao nekoliko sastanaka, izvršen je nadzor na Univerzitetu po organizacionim jedinicima, a Ministarstvo je u petak Kolegiju Skupštine prezentiralo rezultate stanja koje su zatekli na Univerzitetu, te predložilo određene mjere za rješenje trenutnog stanja.

Ono što mogu kazati o Univerzitetu, a što ga mnogo opterećuje u zadnjih godinu dana, jeste uvođenje nekog elementarnog reda, jer Univerzitet je, nažalost, u određenim segmentima izašao iz okvira onog akademskog. Često puta imamo otpore i suprostavljanja kada su u pitanju profesori i asistenti po pitanju uspostavljanja punog radnog vremena u trajanju od osam sati. Mi jednostavno moramo uvesti red na Univerzitet, da se poštuje radno vrijeme i da se prate rezultati rada, kako bi po tom osnovu svako opravdao ono zašto je plaćen. Čast je biti akademski građanin i predavati na Univerzitetu i taj imidž moramo popravljati, jer je on trenutno narušen. Nisam siguran da smo trenutno dobri primjer generacijama koje dolaze i na tome moramo puno raditi kako bi to popravili. Vjerujem da naš osnivač (Skupština) ima snage i kapaciteta da donese određene zakonske promjene u cilju što adekvatnijeg i kvalitetnijeg upravljanja Univerzitetom.

Nažalost, to dosad nismo imali i pojedinci su izlazili van okvira kontrole, jer nije bilo nikakvih sankcija. Nakon što se uvedu određene mjere u cilju sankcionisanja ne rada i nagrađivanja rada, naučićemo se poštovati zakone i propise ove države i uzuse nauke, te na taj način poboljšati našu sliku u društvu. Osim toga, na taj način ćemo poboljšati naše sveukupne odnose sa privredom, kako bi bili ta razvojna snaga našeg društva. Nadam se da će se situacija u narednom vremenu odvijati u tom pravcu, jer imamo i tradiciju  i određenih iskustava, ali je nužno da uspostavimo ravnotežu odnosa unutar akademske zajednice u smislu tolerancije, uvažavanja i držanja nekih osnovih normi koje vladaju u akademskoj zajednici.

 

CAZIN.NET: Javnosti je poznato da ste upravo vi bili jedna od ključnih osoba kada je u pitanju pokretanje incijative za osnivanje Univerziteta u Bihaću. Možete li uporediti Univerzitet s početka njegovog postojanja i ovaj danas koji je akreditova, te se nakratko osvrnuti na opaske i kuolare da na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi „nema kvaliteta“?

Rektor: Mi nastojimo izgodine u godinu da napredujemo i možda ta brzina našeg razvoja nije na zadovoljavajućem nivou, ali nema sumnje da naši kadrovi pronalaze mjesto kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu rada. Ono što je bio ključni motiv za osnivanje Univerziteta Bihać, jeste činjenica da s obzirom na slabu ekonomsku situaciju ovog kraja, ljudi nisu bili u mogućnosti da šalju svoju djecu na studije van Kantona, pa je osnivanje Univerziteta bila jedina šansa za sve one koji su željeli da uče i obrazuju se, da osnujemo Univerzitet ovdje i za našu djecu kako bi im to omogućili. Ideja se rodila davno prije rata, kada sam razmišljao o odlasku ljudi sa ovog područja na inostrana tržišta rada gdje su radili najteže poslove za male pare. Danas naši svršenici odlaze tamo vani kao inžinjeri, kao doktori i sl., i to je sad jedna sasvim drugačija slika u okviru koje su oni bolje cjenjeni i plaćeni.

Dakle, osnivanje Univerziteta napravljen je jedan human gest za sve naše građane koji sada rade vani na dobrim pozicijam i sve godine ovom kraju donose milijarde maraka sredstava i upravo su oni najveća ekonomska podrška našoj zemlji.  Mi moramo na ovom području u budućnosti imati educirane ljude koji će znati komunicirati sa Evropom. Dakle, moramo kontinuirano raditi na poboljšanju naše kvalitete i uopće stanja na Univerzitetu, a ne da se bavimo samima sobom i ovo je nešto što nam nije trebalo. Nadam se da ćemo se u budućnosti baviti korisnim stvarima.

 

CAZIN.NET: Prošle godine Univerzitet je akreditovan što je još više osnažilo njegov ugled i autoritet u regionu. Kako vi gledate na to u smislu određenih prednosti i mogućnosti?

Rektor: Mi sa našom opremljenošću, imamo velike šanse da se uključujemo u ozbiljne projekte međunarodnog karaktera u smislu istraživanja za koje Evropska unija izdvaja ogromna sredstva. Upravo u tom pravcu mi nastojimo obučiti naše studente da budu nosioci nekih velikih projekata na međunarodnom planu. Sretni smo da ima i tu mogućnost i određenih rezultata kada je u pitanju boravaka naših studenata vani i rezultati koje su tamo ostvarili. Jednostavno Univerzitet nema alternativu. Univerzitet je nešto što trebamo svi njegovati i razvijati kako bi svi imali bolju perspektivu u budućnosti.

 

CAZIN.NET: U kontekstu svega prethodno rečenog, kako vidite Univerzitet u budućnosti?

Rektor: Univerzitet će morati perspektivno uvoditi nove linije obrazovanja u pravcu onoga što je trenutno aktuelno u svijetu, kao što je recimo tehnologija koja je sad broj jedan na evropskoj sceni i stručnjaka iz te oblasti nikad dosta. Turizam je još jedna naša šansa i tu postoje velike mogućnosti i perspektive. Imamo sve veći interes turista kako iz Evrope, tako i iz istočnih zemalja za posjetama ovom kraju. Vjerujem da će naša prirodna bogatstva i bogato kulturno-historijsko nasljeđe, kao i tradicija baštinenja multikulture i tolerancije u pogledu suživota velikih svjetskih religija, biti ključni faktor našeg turističkog razvoja u budućnosti. Upravo nam za takvu vrstu razvoja treba Univerzitet na kojem ćemo obrazovati kadrove sposobne da privuku i zadrže turiste iz raznih krajeva, da dođu i potroše određena sredstva.

CAZIN.NET: Gospodine Veladžić, hvala Vam na razgovoru!

Rektor: Hvala i Vama!

KOMENTARI:
Loading...