Na e-mail redakcije portala USN.ba danas je pristigla reakcija Sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja na tekst objavljen na našem portalu, kao zbirna reakcija članova Sindikata, uposlenih u obrazovanju koji nisu članovi Sindikata, te običnih građana koji su osudili način obraćanja i po njima iznesene neistine pojedinaca na protestnom skupu na Gradskom trgu.

Vezan tekst: Neumoljiva statistika: Na kojem mjestu se nalaze korisnici budžeta USK u odnosu na druge kantone? (FOTO)

U prilogu je redakcija portala USN.ba objavila i službene statistike Federalnog zavoda za statistiku, kojeg smatramo legitimnim i neutralnim subjektom u odnosu Vlada – Sindikat. Kao odgovor na službene statistike primanja po Kantonima, Sindikat šalje kako su naveli u dopisu “njihovu statistiku primanja po Kantonima”. U cilju objektivnosti informisanja, prenosimo izvorno dokumente koji su pristigli na našu adresu.
Poštovani,

Cijeneći Vaš dosadašnji objektivan pristup prenošenju informacija, imamo za potrebu da ukažemo
na naše nezadovoljstvo načinom na koji ste u ovom tekstu predstavili primanja dijela budžetskih korisnika iz obrazovanja i nastupe naših čelnika. Smatramo da niste razumjeli poruku, koju smo mi u svojim govorima, kao i govorima naših čelnika poslali u javnost na protestnom okupljanju.

Niko od njih, a ni mi sami nismo rekli da su naša primanja njnža u Federaciji, ali smo jedini kojima ta primanja kasne. Isto tako jedno se u našem Kantonu potpiše Sporazum pa se on ne ispoštuje. Vi ste u prilogu objavili podatke iz statistike gdje je obrazovanje izraženo jednom stavkom, a da pri tom niste vodili računa da se u toj grupaciji nalaze i primanja profesora na Univerzitetu.

Kako ste rekli da postoji istina Sindikata mi Vam u prilogu prosljijeđujemo našu statistiku u kojoj ćete
vidjeti na kom mjestu se nalaze zaposleni u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju
USK-a sa visinom plaća u odnosu na svoje kolege iz drugih kantona. Napominjemo da osim plaća i  naknada u svim drugim kantonima postoje i Pravilnici o napredovanju na osnovu kojih radnici mogu poboljšati svoj materijalni status. Iste možete provjeriti, jer su objavljeni-u Službenim glasnicima Kantona, Iz tabele možete vidjeti da su ovog momenta pojedini kantoni isplatili čak i januarsku plaću, a mi čekamo decembarsku.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNICA KO SOOiO USK                                                                   PREDSJEDNIK  KO SSVOONK-a USK
Hadžić Zehra                                                                                                              Fajić Samir

reakcija0 reakcija1-e1455205907838

KOMENTARI:
Loading...