Zbog planiranih radova „Elektrodistribucije“ Bihać-PJ Cazin na elektroenergeski objektima doći će do prekida u isporuci elektične energije kupcima prema slijedećem rasporedu:

– dana 18.03.2015.god.od 09:00 do 10:30 sati trafopodručja Vodovod, Slatina 1,2,3,i 4, Semanići,Čizmići i Čizmići 2.

Od 10:00 do 11:30 Incel, od 11:00 do 11:15 i 12:30 do 12:45 Alinac, Dvorana, Puškari, Dom Zdravlja, Bosna, Centar 1 . Mlin, Klupe 2, Klisa 1 i 2, Bolnica 2, Gornji Grad, Žegar, Cazinka Cazin, Hotel, Klen, Alagića Ograde, Japića Brdo, Hairlahovića Brdo, Gečeti, Kolište, Robna Kuća, Strane 2, Pjaića Potok, Centra 2, Bašče, Karaula, Selište, Lamela 1.

Od 11:00 do 12:30 Džehveruša 1, Mahmutovići, Muhadžeri, Mahmutovići Bazen, Brezova kosa 1, Tahirovići GSM, Hadžići 3 Jusin put, Šišići, Brezova kosa 2 Begići, Kličići, Žunići, Hadžići vodovod, Skokovi, Medic,
Ćatići, Krakača vodovod, D.Lučka, Kajtezi, Visibaba, Farma Pećigrad, Prepumpna Pećigrad, Krakača 1, 2 i 3, Škrgići, Lučka 2, Miskići, Mrcelji, G.Lučka, Šarići, Mujakići, Đogići, Avdići, vodovod Pećigrad, Rošići, Štrulićka Platnica 2 i 3, Sabljakovićiu, Kudići 1 i 2 vodovod, Liskovac 1 i 2. Od 12:00 do 13:30 trafo područje Željezara.

-dana 19.03.2015. god. 10:00 do 11:30 sati za trafo-područja :Ćuprija-zanatski centar, Ćuprija škola, od 09:00 do 10:30 Vodovod Vignjevići, od 06:00 do 06:30 traf-pod. Rajak, Mutnik 1 i 2, Mutnih Harbaši, Razvoj, Mlin, Ćoralići 2 Škola, Huramagići Separacija, Ćoralići 1, G.Ćoralići, Ćoralići – Križ 2, Lojička 2, Fiko Kenda Komerc, Asvaltna baza, Huremagić Betonara, Vodovod Džehveruša, Separacija 1, G.kapići, Pekara Kpići, HorozovićiMisaljevići, Huremagić, Ciglana 1, Medic.

U slučaju vremenskih neprilika ili drugih nepredvidivih okolnosti radovi mogu biti odgođeni.

KOMENTARI:
Loading...