Vodotok rijeke Mutnice nametnuo se kao jedan od ključnih uzroka za velike poplave i materijalne štete koje su zadesile ovaj dio općine Cazin tokom prošle godine. U projektu vrijednom stotinu hiljada maraka, koji općina Cazin realizira uz podršku UNDP-a, nastavlja se čišćenje i uređenje korita Mutnice i dijelom korita rijeke Korane čiji osnovni cilj je smanjenje rizika od poplava.

– Nakon poplava koje su nas zadesile prošle godine, sačinili smo analizu kroz koju se pokazalo da je neophodno čišćenje vodotoka rijeke Mutnice na čijem je području bilo najviše štete uzrokovane poplavama. Izradili smo prijedlog projekta čišćenja kritičnih tačaka na lokacijama u Tršcu, Pjanićima i Rajaku. Ono što očekujemo je da prilikom naredne pojave velikih padavina i poplava ne dođe do materijalnih šteta kakve smo imali do sada. Došlo je vrijeme da se ne bavimo samo saniranjem posljedica već prevencijom istih, kaže Ibrahim Mujakić, koordinator projekta ispred općine Cazin

Ovih dana poboljšanjem vremena, nastavljeno je čišćenje nepristupačnih dijelova. Nosioc radova je d.o.o. BC-Gradnja Bosanska Otoka, dok je podizvođač radova cazinsko preduzeće d.o.o. E-BEGANOVIĆ. Na dijelu naselja Tržac biće očišćeno 800 metara korita rijeke Mutnice, naselje Pjanići 300 metara, te Rajak 100 metara dužine. Kako nam govore iz d.o.o.E-BEGANOVIĆ, predviđeo je da se radovi završe tokom mjeseca aprila.

 

KOMENTARI:
Loading...