Danas je održana sjednica Gradskog vijeća na čijem dnevnom redu se našao rebalans budžeta grada za 2018. godinu koji nije usvojen. Prijedlog rebalansa dobio je svega 13 glasova, jer su vjećnici SDP-a bili suzdržani.

Gradonačelnik šuhret Fazlić je istakao da je nacrtom rebalansa budžeta predvideno povećanje za oko tri miliona KM, a riječ je o kreditnim sredstvima za rekonstrukciju rasvjete i sredsvima koja su povučena sa viših niova vlasti po osnovu raznih projekata.

U gradskoji upravi smatraju da je usvajanje rebalansa bila jedinstvena prilika da se riješi problem javne rasvjete gradu , medutim to ne smatra i većina vijećnika. Ostale stranke koje čine vednu u GV smatraju da ispred stranačkih treba staviti interes gradana, pa je njihov stav da treba podržali rebalans.

Vijećnici SDA, najveće opozicione stranke u GV nisu podržali budžet grada za 2018. Godinu, stoga su bili i protiv rebalansa.

Gradonačelnik Fazlićje naglasio da ukoliko se ubrzo ne usvoji rebalans moglo bi doći do zasustavljanja realizacije odredenih infrastrukturnih projekata.To bi se, po njegovom mišljenju negativno moglo odraziti i na projekte čija realizacija je u pripremi, poput izgradnje vodovoda u poslovnim zonama Kamenica i Kombiteks.

KOMENTARI:
Loading...