Danas je Komisija za budžet u Skupštini USK-a raspravljala o materijalima koji će se naći na drugom redovnom zasjedanju Skupštine.

Članovi komisije su odbili izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za 2014. godinu za 4 glasa protiv i 3 suzdržana. Prema riječima pojedinih članova, 900.000KM je potrošeno iz budžetske rezerve uglavnom u slučajevima za koja ta rezerva nije predviđena.

Komisija je danas raspravljala i o Financijskom planu JU „Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2015.godinu, te o Programu rada JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2015.godinu, koji su dobili jednoglasnu podršku članova.

KOMENTARI:
Loading...