U Bihaću je danas održana 18. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, dnevnim redom razmatrano je nekoliko prijedloga odluka, među kojima i ona o izjednačavanju visine naknade plate za vrijeme porodiljskog odsustva zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanje.

Od 1. januara 2017. godine  prosvjetne radnice zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanje  imat će primanja  za  porodiljske naknade u stopostotnom iznosu. Ovo je regulisano na današnjoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona  Prijedlogom Odluke o izjednačavanju visine nagnade plate za vrijeme porodiljskog odsustva zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju. Predhodno su, krajem prošlog mjeseca, predstavnici Vlade, resornog Ministarstva  i sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja postigli  zajednicki dogovor o  izjednačenju primanja  za  porodiljske naknade. Današnjom odlukum, prema riječima Huseina Rošića, ispravljena je dosadašnja diskriminacija porodiljama zaposlenim u osnovnom i srednjem obrazovanju. Kako je na sjedni Vlade rečeno ovo je dodatna financijska obaveza, ali  ona neće biti opterećenje za budžet USK.

„Resorno ministarstvo već prilikom potpisivanja ugovora s nastavnicima koji su bili kao asistenti u nastavi ove godine su stvorili uštedu za 60 radnih mjesta. Ta sredstva na neki način će omogućiti primjenu ove odluke uz dodatna financijska sredstva  koja neće biti velika zasigurno i neće stvarati dodatno opterećenje na budžet Unsko-sanskog kantona“ istakao je premijer Rošić.

Vlada je dala i mišljenje na Inicijativu za autentnično tumačenje člana 34. Zakona o Univerzitetu u Bihaću, vezano imenovanje dekana, rektora i prorektora.

 Resorno ministarstvo je nama dostavilo mišljenje na primjenu člana koji je ostao iz predzadnjih izmjena i dopuna Zakona o Univerzitetu da osobe koje su od osnivanja Univerziteta do danas nakon dva mandata ne mogu se ponovo kandidirati na pozicije dekana, prorektora i rektora. To je jedna diskriminirajuća odredba zakona koja nije ispravljena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu. Rektor je tražio autentično mišljenje s obzirom da je ljudima prekinut mandat nakon godinu dana od potpisanih četiri godine kako je potpisano aktima Univerziteta u Bihaću i logično je da se omogući ljudima ponovno prijavljivanje, ali o tome će konačni sud donijeti Skupština“, precizirao je premijer.

Vlada je danas dala i saglasnost na Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dato je i ovlaštenje Draganu Polimancu, resornom ministru, da u ime Vlade potpiše ugovor. Na današnjoj sjednici prihvaćen je izvještaj o radu za prošlu godinu i plan i program rada za narednu Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona. Data je saglasnost na odluku  Upravnog odbora Razvojne  agencije o razrješenje v.d. direktorice Lorene Felić, koja je zbog ostalih obaveza podnijela ostavku, te je  na njemo mjesto imenovan Samir Jodanović.

KOMENTARI:
Loading...