13.4 C
Bosanska Krupa
Ponedjeljak, 14 Juna, 2021

Pročitajte kakve su odluke date na 241. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona

Na 241. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, data je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona.

– Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak dodjele stipendija studentima boračkih kategorija koji imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

Stipendija će se i ove godine dodjeljivati na osnovu konkursa koji će uskoro biti objavljen na web stranici Vlade USK a planirali smo pola miliona maraka za stipendiranje naših studenata. Visina stipendije biće utvrđena nakon okončanja konkursa na osnovu broju studenata, obrazložio je Samir Jašaragić, ministar za pitanja boraca i RVI.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijima, uslovima i načinu dodjele stipendija studentima branilačkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona.

Iz resora zdravstva i socijalne politike usvojena je Odluka o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko sanskom kantonu u 2021. godini te Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2020. godinu i Program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Cazin za 2021. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica Sanski Most za 2020. godinu i

Program rada i finansijski plan rada JZU Opća bolnica Sanski Most za 2021. godine te Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2020. godinu JU ,,Socijalno pedagoška životna zajednica” Bihać sa Programom rada i finansijskim planom za 2021. godinu.

Posebno otežavajuće okolnosti rada, istaknuto je, u prošloj godini imao je DZ Bihać, zbog oštećenja objekta ustanove koje je posljedica potresa. Vlada USK angažirana je na rješavanju ove problematike, a za aktivnosti realizacije projekta izgradnje nove zgrade DZ Bihać čeka se još saglasnost Gradske uprave Bihać prijedlog o međusobnim obavezama gradske i kantonalne vlasti u procesu izgradnje.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci