Za danas zakazana sjednica Općinskog vijeća Bosanski Petrovac nije održana jer na sjednicu nisu došli vijećnici iz reda Bošnjaka.

Na zasjedanje nisu došli vijećnici i Stranke za BiH, Saveza za bolju budućnost, A-SDA, nezavisni vijećnici Rusmir Mujadžić i Esad Družić, te vijećnici Stranke demokratske akcije, kao i zamjenik predsjedavajućeg Haris Mešić, koji dolazi iz SDA.

Na Vijeće je došlo devet vijećnika iz reda Srba, čime je osiguran kvorum za rad.
Prilikom rasprave o dnevnom redu načelnik Općine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić za govornicom pozvao je vijećnike da današnju sjednicu odgode, da nije dobro da Vijeće radi u uslovima kada prisustvuju vijećnici samo jednog naroda, te pozvao da se nastavi sa većim naporima i međustranačkom dogovoru, kako bi se prevazišli problemi u radu Općinskog vijeća.

Nakon pauze i konsultacija Općinsko vijeće je odložilo održavanje 28. Sjednice, a načelnik Općine Bosanski Petrovac će za utorak sazvati predsjednike svih političkih partija koje participiraju u radu Vijeća, te sve vijećnike, na širi sastanak, u cilju pronalaženje načina za otklanjanja problema u funcionisanju Vijeća.

KOMENTARI:
Loading...