Granični prelaz Maljevac u općini Velika Kladuša, nakon Tržačke Raštele, u općini Cazin, u Unsko-sanskom kantonu, još jedan je prelaz koji predstavlja problem za domicilno stanovništvo, zbog velikih zastoja i gužvi, te su na granici čekanja višesatna.

Lokalne vlasti sa obje strane granice BiH i Hrvatske stoga zahtijevaju da se nađe rješenje za ovaj problem, a čak je pokrenuta i inicijativa za proširenje kapaciteta graničnog prelaza Maljevac. Inicijativa, koju su potpisale lokalne vlasti mjesta uz ovaj granični prelaz i iz BiH i iz Hrvatske, proslijeđena je i u Sarajevo i u Zagreb, kažu u općinama Cazin i Velika Kladuša.

Problem sa gužvama na graničnim prelazima u USK već duže vrijeme je i tema rasprava u Parlamentarnoj skupštini BiH, a o ovome će danas raspravljati i poslanici na sjednici Predstavničkog doma BiH.

Građani iz Cazina i Velike Kladuše koji rade u Hrvatskoj i Sloveniji kažu da im zbog toga, umjesto dva ili tri sata, do kuće ili posla treba po pet-šest sati. Posebno teško je onima koji preko granice sa sobom vode i mališane koji borave u vrtiću dok oni rade. Tvrde da su gužve nesnosne i velike, te da preko predstavnika u vlasti u Sarajevu pokušavaju “progurati” inicijativu da se neki od prijašnjih graničnih prelaza sa Hrvatskom pokušaju aktivirati, odnosno prekategorizirati.

Senad Šepić, poslanik u Predstavničkom domu BiH, koji je iz ovih krajeva, pokrenuo je inicijativu u Parlamentarnoj skupštini kojom pokušava riješiti ovaj veliki problem. Inicijativa koju su juče podržali i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije u Predstavničkom domu obvezuje Vijeće ministara BiH i druge nadležne institucije da, u skladu s odredbama Ugovora između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, hitno pokrenu postupak izmjena i dopuna ugovora, a u pravcu osiguranja prekategorizacije malograničnih prelaza Zagrad – Pašin Potok, Plazikur – Gejkovac i Hadžin Potok – Bogovlja u granične prelaze za međunarodni promet putnika. Šepić tvrdi da u prosjeku oko dva sata građani čekaju na prelazak granice. Kaže da je obišao sporne prelaze i da su ga ljudi koji rade na graničnom prelazu Maljevac uvjerili da bi gužve i zastoje mogli riješiti pokretanjem izmjena ugovora, na način da tri malogranična prelaza koja su u obimu od tri do deset kilometara, s lijeve i desne strane od Maljevca, prekategoriziraju iz malograničnog u prelaze za pogranični saobraćaj i da bi se na taj način, 60 do 70 posto putničkog saobraćaja odvijalo preko tih pravaca.

“Na ovim malograničnim pravcima već postoji putna infrastruktura, a jedina prepreka je što u sporazumu nije definisano da se oni mogu koristiti kao granični prelazi za putnički saobraćaj vozila”, rekao je on.

Božo Zovko, predsjedavajući Mješovite komisije za granice, već je Tržačku Raštelu delegirao na Mješovitu komisiju sa Hrvatskom.

Ermin Pešto, pomoćnik u sektoru za graničnu i opštu bezbjednost u Ministarstvu bezbjednosti BiH, podsjetio je da je Predsjedništvo BiH odmah nakon potpisivanja Ugovora o graničnim prelazima bilo potpisalo inicijativu da se ugovor revidira u određenom dijelu, upravo zbog prekategorizacije određenih prelaza i ta inicijativa je još aktivna.

KOMENTARI:
Loading...