Kada je učešće BiH u javnim investicijama u pitanju, našeg kantona u većim projektima nema već 20 godina.To svakako nije dobro za našu perspektivu, ako se uzmu u obzir nagomilani ekonomsko-socijalni problemi, nezaposlenost i druge negativne pojave. U Privrednoj komori USK smatraju da je izlaz u jedinstvenim nastupima naših političkih predstavnika prema višim instancama, te u istraživanju i stavljanju u funkciju vlastitih prirodnih resursa.

Za državu je dobro da koristi vlastite resurse i da ih kao takve nudi i stranim investitorima. Najveći interes direktnih ulagača je u energetskom  sektoru gdje se najlakše i najbrže ostvaruju i ciljevi i  zarada. Zabrinjava to što nemamo projekte kojim bi se kandidovali i privlačili strane investitore.

Najznačajniji projekt kod nas bio je GP Izačić koji je minimiziran i ugašen sa aspekta naših očekivanja, tvrdi Ismet Pašalić, predsjednik Privredne komore. Loše je što se konstantno zagovara neravnomjeran razvoj i općina i USK i mi smo s pravom nezadovoljni. Po tom pitanju, tvrdi Pašalić, naši raniji parlamentarni predstavnici nisu uradili ništa.

Izrađena strategija razvoja USK, stavljena je u financijski nerealan okvir, smatra Pašalić. U njoj nema isplativih kapitalnih projekata, a podrazumijeva izdvajanje 20% od ukupnog budžeta, koji to uopće ne može podržati. Sa socijalne podrške hitno treba preći na ekonomski razvoj, tako što će se planiranim sredstvima krenuti u istraživanje vlastitih resursa, u pojednostavljenje i pojeftinjenje procedura, da bi privukli potencijalne strane investitore. Jednaka šansa trebala bi se pružiti i domaćim dokazanim ulagačima.

Viši stepen prerade i finalizacija proizvoda trebaju biti nacionalni prioritet jer u šumarstvu, primjera radi, nema dovoljno sirovine za sve instalirane kapacitete. Ulaganje u energetiku ne donosi puno radnih mjesta, ali korištenjem tih resursa jača se ekonomski rast. Međutim, pristup vlasti prema javnosti do sada je bio potpuno pogrešan jer se pričalo o projektima bez prethodne analize i stručnog mišljenja, kaže nam Pašalić. Za primjer uzima mini hidrocentrale.

Pašalić navodi i to da su na sceni nekompetentni ljudi te da se preko noći zaboravilo na stručnjake koji su radili u metalnoj i tekstilnoj industriji, a koje su između ostalog rješavale i pitanje  zapošljavanja žena. Jedinstven glas prema višim instancama vlasti, kaže, neophodan je ovom Kantonu da bi se pokrenule radno intenzivne grane.

KOMENTARI:
Loading...