Kantonalni odbor A SDA organizrao je  danas konferenciju za novinare  pod nazivom: „Politički uticaj Krajišnika u Sarajevu je minoran“.

U svjetlu posljednjih dešavanja, izostavljanju USK iz rebalansa budžeta F BiH i dugogodišnjem političkom zanemarivanju ovog dijela BiH, govorili su Admir Hažipašić, delegat u Domu naroda F BiH, te Mirsad Topčagić i Ismet Kurić zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta F BiH.

Kako jr podsjetioTopčagić, usvojenim rebalansom osigurana su značajna financijska sredstva  za šest kantona, dok će se u tri kantona uz pomoć kredita finansirati značajni javni radovi.

Svojim diskusijama u Predstavničkom i u Domu naroda delegati Sranke demokratske  aktivnosti  uspjeli su skrenuti pažnju političkih aktera  u Federaciji na težak položaj u USK, kazao je Admir Hažipašić delegat u Domu naroda F BiH. Međutim, USK je u rebalansu ipak izostavljen.

Prema dosadašnjim iskustvima, Unsko-sanski kanton centralnoj vlasti u Sarajevu služi kao žirant prilikom dizanja kredita,  kazao je Ismet Kurić, zastupnik  u Predstavničkom domu Parlamenta F BiH. Po osnovu raznih zaduženja Vlada Federacije ove godine treba da  vrati oko 858 miliona KM,  od toga oko 10 posto vratit će građani USK, naglasio je Kurić.

U A SDA smatraju da Krajišnici do sada  nisu imali dovoljno sloge, mudrosti i znanja da  važna pitanja za Kanton nametnu centralnoj vlasti u Sarajevu, dok su to drugi kantoni obilato koristili. U proteklih 20 godina u USK nije završen nijedan projekt kojeg je finansirala Federacija BiH,  ističu u ASDA.

KOMENTARI:
Loading...