U okviru Programa prekogranične suradnje  Unsko-sanskog kantona i Zagrebačke županije  na projektu  „Jačanje regionalne konkurentnosti mliječnog sektora „  danas je potpisan predpartnerski sporazum o suradnji .Sprazum na  Agronomskom fakultetu  potpisali su nositelji  projekta direktor  JU Veterinarskog zavoda Bihać  Zlatko  Jusufhodžić, dekan  Agronomskog fakulteta Zoran Grgić, te partneri na projektu  premijer Unsko-sanskog kantona  Saračević, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i  direktor Mljekarsko stočarske zadruge “Proizvodi sela” Darko Pavičević. Vrijednost projekta procjenjuje se na 800.000 eura pri čemu se iz EU fonda osigurava 85 % sredstava.

U okviru Projekta planira se provođenje aktivnosti u cilju povećanja kapaciteta proizvodnje svježeg mlijeka u obje države partnera na projektu, sprečavanja gašenja malih gazdinstava , uspostavljanjem boljeg  sistema  stručne pomoći kroz savjetovanja i edukaciju  proizvođača mlijeka.Projekat ima za cilj uvođenje školskog mlijeka u redovnu prehranu djece 1. do 4. razreda osnovnih škola  Kantona i Županije i  podizanje svijesti o važnosti zdrave prehrane. Osnovni  problemi Zagrebačke županije i Unsko-sanskog kantona su slični, a to su  napuštanje ruralnih područja i iseljavanje stanovništva, nekonkurentne otkupne cijene mlijeka i slično. Zagrebačka županija već aktivno radi na njihovom rješavanju, a USK može koristiti iskustva hrvatskog partnera – rečeno je prilikom predstavljanja projekta.

Provođenjem projekta naglasak bi se dao na edukaciju školske djece o važnosti konzumiranja mlijeka, ali bi se i osigurao vrijedan plasman visokokvalitetnog mlijeka Zagrebačke županije  i Unsko –sanskog kantona  u županijske,  odnosno  kantonalne škole čime se štite domaći  proizvođači mlijeka.

Ideja o projektu proizašla je iz izmijenjene Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća vezane uz program „Mlijeko u školama“  koji potiče korištenje mlijeka lokalnog karaktera– pojasnila je Nataša Mikulec, rukovoditeljica Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode pri Agronomskom fakultetu. Naglasila je i kako ovaj projekt može poslužiti kao referentni model, kako pomoći proizvođačima oko direktnog plasmana proizvoda i za ostale županije i kantone u  Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

KOMENTARI:
Loading...