Skupštinska komisija za budžet danas je održala  sjednicu. Na dnevnom redu našli su se najbitniji financijski dokumenti , budžeti Kantona i ZZO. Predlagači materijala dali su detaljna pojašnjenja javnih finansija, a ono što je vidljivo je rast prihoda  po osnovu prikupljenih poreza na dohodak i dobit,  a što ukazuje, rečeno je, da je došlo do porasta broja zaposlenih. Podršku Komisije nije dobio rebalans budžeta dok je nacrt budžeta  jednoglasno podržan  kao i financijski plan ZZO.

Sjednica Skupštine, najavljena za petak, biće u znaku tri najvažnija financijska dokumenta USK. Izmjenjeni budžet za 2017., novi za  narednu godinu, te jednako važan budžet ZZO iz kojeg se finansira javno zdravstvo. Dobro je što su prihodi u porastu i to najviše  po osnovu poreza na dohodak i dobit, što ukazuje i  na rast zaposlenosti,  ali još uvijek nedovoljno da pokriju  ukupne rashode.Tako je Ministarstvo finanisja planiralo  budžet za 2018. godinu u iznosu od 219 miliona, zahtjevi budžetskih korisnika su  237 miliona, a  u opoziciji kažu  da je  realan  budžet  203 miliona maraka. A prije nego što se donese  novi budžet, treba  izmjeniti aktuleni.

Iako je Ministarstvo finansija završilo posao oko pripreme budžeta, on  će zasigurno pretrpjeti  izmjene  jer je  trenutno u formi nacrta  i već su najavljeni amandmani . Radi sigurnosti,  u slučaju da se budžet ne usvoji do kraja godine, Ministarstvo  je izradilo Odluku o privremnom finansiranju kantona koji će se sutra naći na sjednici Vlade. Sve ovo danas je predočeno članovima skupštinske komisije za budžet koja je radila u nepotpunom sastavu  što se  odrazilo na ishod glasanja o materijalima. Rebalans tako nije dobio podršku za razliku od  budžeta  Kantona i ZZO.

A  kako će se o  ovim i ostalim materijalima glasati na najavljenoj  sjednici u petak  to je opet posebna priča. Jer preporuke  skupštinskih komisija nisu obavezujuće, pa se nerijetko desi da pojedini članovi i promjene mišljenja do Skupštine, a neki  odavno i ne prisustvuju radu komisija. Za petak su u SDA,kažu, spremni i da održavanje sjednice nije upitno. I u ASDA podržaće dnevni red, no kako će se o ponuđenim materijalima izjasniti, ovisiće koliko će biti uvaženi njihovi zahtjevi.

 

Usn.ba

KOMENTARI:
Loading...