Posljednje dvije sjednice Gradskog vijeća Grada Bihaća, pored ”klimave” većine i krize vlasti, te raskola i previranja unutar  SDA Bihaća, pokazale su da je Grad Bihać i Gradski organ uprave u većem glibu i blatu nego što je to poznato građanima Bihaća.

Vijest koja je poput bombe odjeknula posljednjih dana, jeste informacija da je Bihać  u dosad nezapamćenoj i nezabilježenoj dubiozi u kojeg ga je uvukla trenutna vlast. Izneseni podaci na proteklim sjednicama vijeća govore o tome da je ukupno zaduženje grada Bihaća na dan 31.12.2015. godine 34 miliona KM, dok je samo u prvom kvartalu evidentiran deficit u iznosu oko milion maraka.

Tako smo mogli saznati i informacije koje su javno iznesene za govornicom Gradskog vijeća, koje govore o nenamjesnkom trošenju budžetskih sredstava u iznosu od skoro 6,5 miliona maraka, pa su tako potrošena sredstva Civilne zašite za zaštitu od potresa i drugih elementarnih nepogoda, revolving fond Megglea, preko 2,2 miliona novca namjenjenog za realizaciju projekta KFW.

Vrh ledenog brijega je trošenje donacija građana prikupljenih za obnovu Kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u iznosu od oko 400.000 KM, koja su građani uplaćivali prije tri godine, a koja nisu do danas upotrebljena svrsi za koju su uplaćivana.

Pored finasijske dubioze Grada Bihaća u kojeg ga je dovela trenutna vlast, na sjednici vijeća su se mogle čuti i informacije koje svjedoče o tome da je pored finansijske dubioze u Gradu Bihaću, na sceni nastavak bahate prodaje gradske imovine tajkunima i sponzorima vlasti.

Tako je predsjednica Gradske organizacije SDP BiH Bihaća i predsjednica kluba vijećnika SDP BiH u Gradskom vijeću za vrijeme vijećničkih pitanja nadležnim službama postavila sljedeća pitanja:

1. U kojoj fazi je izgradnja objekata na Trgu Maršala Tita, da li je istina da je izgradnja nekih od objekata zaustavljena i zašto?

Koje obrazlaže time da je već određeni period primjetno da izgradnja objekata na Trgu Maršala Tita je zaustavljena, te da smatra da građani Grada Bihaća zaslužuju da znaju pravu istinu.

2. Da li je nadležnim službama u Gradu Bihaću poznato da je Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo putem svoje internet stranice www.voda.ba uputila na javnu raspravu dokument pod nazivom „Plan upravljanja vodama za vodno područje Save“ u vidu Nacrta? Šta je poduzela ili planira poduzeti Gadska uprava tj. nadležne službe po pitanju izgradnje hidrocentrale na rijeci Unac koja se predviđa u pomenutom Nacrtu?

Obrazloživši ovo pitanje tezom: Usvajanjem i u skladu sa sadržajem Plana upravljanja vodama za vodno područje Save će se donositi odluke i zakoni koje će određivati dalju sudbinu rijeka tog sliva, kojem pripada i rijeka  Una, kao i Unac.  Nacrt našu Unu tretira kao i svaku drugu rijeku u Federaciji BiH, kao tzv. „vodno tijelo“ na kojem se treba nešto raditi.  Davši joj uopćene, neozbiljno argumentovane i loše ocjene, glavne radnje koje se planiraju za rijeku Unu i njen sliv, jeste izgradnja hidrocentrale na rijeci Unac, i gušenje Nacionalnog parka „Una“, što je federalna vlada već objelodanila kroz svoja akta. Koristim ovu priliku  da pozovem sve sugrađane i institucije da se priključite borbi za očuvanje rijeke Une i da se aktivno uključe u javnu raspravu. BISTR UM, BISTARA UNA!

3. Koji je trenutni status objekta Kino UNA, jer sam ja na 17. sjednici vijeća 1. decembra 2015. godine postavila isto pitanje i tada dobila odgovor da je pomenuti objekt prodan i da će se na istom mjestu graditi BBI centar, po uzoru na Sarajevski, ali u manjem obimu? U kojoj fazi je izdavanje urbanističke saglasnosti i izrada urbanističkog projekta za pomenuti objekt? I da li je sitina da su vrata Kina Una završila na jednom od trgovačkih centara u Cazinu?

Obrazloživši ovo pitanje sljedećim: U oglasu za prodaju pomenutog objekta bilo je navedeno da će se kupcu dati urbanistička saglasnost za objekat spratnosti -3 + P + 4 i gabarita čija građevinska linija se značajno pomjera na štetu trga koji pripada području definisanom kao nacionalni spomenik. tj. džamija Fethija. Podsjetiću javnost da postoji Odluka Općinskog vijeća Bihaća broj 14/2005, kojom je utvrđeno da područje Fethija džamije pripada zoni A1 što znači da je prije izdavanja bilo kakve urbanističke saglasnosti i odobrenja rekonstrukcije postojećih ili građenja novih objekata neophodna izrada urbanističkog projekta.

Redakcija portala USN.ba kontaktirala je predsjednicu Gradske organizacije SDP BiH Bihać koja nam je potvrdila navdene informacije, obrazlažući da je stanje u Gradskom organu uprave i samom gradu Bihaću krajnje alarmantno i zabrinjavajuće.

Bihać ne pamti ovakav odnos vlasti prema gradskoj imovini i budžetskim sredstvima Grada Bihaća. Zabrinjavajuće je to što se novci građana troše netranstaprentno i krajnje bahato, dok se imovina grada doživljava kao privatno vlasništvo vlasti. Do koje mjere SDA vlast ide svjedoči činjenica da su pored netransparedntnosti u trošenju budžetskih para, koje su svakako pare građana, potrošene pare iz donacija za obnovu Kantonalne bolnice. Ono što brine jeste da se aktuelna vlast oglušila na prošlogodišnje upozorenje javnosti, kada su građani otvoreno poručili SDA vlasti da ne žele gradnju HE na rijeci Uni i njenoj pritoci Uncu. A zadnji primjer Nacrta plana upravljanja vodama u području Save, koje na svojoj internetskoj stranici objavila Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, zorno svjedoči da SDA vlast izbjegava volju građana i radi ono što je zacrtala prije godinu dana – da izgradi HE na Uncu i Uni. Ono što dodatno vrijeđa inteligenciju građana i nas u opoziciji, jeste činjenica da se nastavlja sa urbicidom u starom jezgru grada. Unatoč svim urbanističkim procedurama nastavlja se sa kršenjem pravnih propisa. Grad Bihać gubi svoju historijsku jezgru i svoj vizual po kojem je prepoznatljiv. Još više boli činjenica da se ne poštuju nacionalni spomenici i nacionalne vrijednosti, poput džamije Fethije koja je kao takva pravno zaštićena. O ovim i ovakvim stvarima mi kao opozicija, nećemo i ne smijemo šutati. Naš je zdadatak da upozorimo vlast na nezakonitosti u radu i upoznamo građane sa njenim ne mogu reći lošim, nego užasnim i frapantnim potezima. Čak i zadnja dešavanja na posljednjim sjednicama vijeća govore u prilog tome da SDA vlast i njeni koalicioni partneri, nemaju namjeru stati u provođenju politike koja će kako vidimo uništiti grad Bihać. Zato otvoreno mogu poručiti da mi u SDP-u ovakve stvari nećemo dopustiti, te da ćemo se svim silama i sredstvima boriti da Bihaću vratimo nekadašnji stari sjaj europskog grada.“, kazala je Kulenović.

KOMENTARI:
Loading...