Pred sjednicu Skupštine USK, zakazanu za 9. oktobar, danas su se sastali članovi Zakonodavno-pravne komisije. Raspravljali su o pet tačaka dnevnog reda i isto toliko podtačaka koji su upućeni u daljnu skupštinsku proceduru. Komisija je danas razmatrala Nacrt zakona o trezoru u FBiH. Utvrđeno je da pomenuti nacrt ima ustavni i zakonski osnov, te je kao takav upućen u skupštinsku proceduru. Materijal Nacrta zakona o trezoru proslijeđen je Skupštini kantona koja bi se trebala izjasniti o njemu te dati pozitivno mišljenje o istom.

Članovi Komisije bili su istog mišljenja i o Nacrtu zakona o davanju mišljenja o porezu na dobit u FBiH, cijeneći da ima ustavni i zakonski osnov. U skupštinsku proceduru upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovnom i općem srednjem obrazovanju, a koji se tiče ukidanja opisnog ocjenjivanja u 2.,3. i 4. razredima osnovne škole. Pojedini članovi Komisije mišljenja su da bi postojeći zakon trebao doživjeti značajnije izmjene. Cijenivši da ima ustavni i zakonski osnov u skupštinsku proceduru upućen je i Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti USK.

Data je podrška Inicijativi za izmjene i dopunu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti USK, te je zatraženo od Vlade kantona da se do same sjednice Skupštine očituje o istoj i predloži prijedloge kao i određene sugestije i amandmane te ih uputi u skupštinsku proceduru. Dato je i mišljenje da Inicijativa za autentično tumačenje Zakona o šumama nije osnovana, a Zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, predložena od strane načelnika Općine Velika Kladuša, a koji je ranije tehnički uređen, biće upućen prema Ustavnom sudu. Inicijativu za izradu Strategije mladih Komisija je prihvatila, kao i Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica uz zaključak da se u okvirima izmjene uzmu u obzir sporne situacije koje se dešavaju u praksi.

KOMENTARI:
Loading...