ÖSD Centrala u Beču namjerava u dogovoru sa Univerzitetom u Bihaću osnovati ÖSD – Jezički centar za obrazovanje i ispitivanje njemačkog jezika na Univerzitetu u Bihaću. Do realizacije gore navedenog plana ÖSD – Centrala u Beču je u saradnji i dogovoru s predsjednikom ÖSD- Ispitnih centara u Bihaću i Cazinu, gosp. dr. Joerg Hofreiter, odlučila da studenti Univerziteta u Bihaću za pristup ispitima unutar ovih centara plaćaju samo tzv. interne ispitne troškove.

Interni ispitni troškovi prema jezičkim nivoima su:
A1 50 Eura, A2 60 Eura, B1 i  B2  70 Eura, C1 80 Eura.

U ovisnosti od broja kandidata i predviđenih ispitnih termina zainteresovani studenti bit će usmjereni prema ÖSD- Ispitnom centru u Bihaću ili Cazinu.

Kontakt adresa za informacije o gore navedenim ÖSD-Ispitima glasi:
Joerg Hofreiter
E-mail: joerg_hofreiter@yahoo.com
Tel./ WhatsApp / Viber:
(+43 / 0) 664 3040400 ili (387 / 0) 65 396111

KOMENTARI:
Loading...