Kantonalno tužilaštvo USK je podiglo optužnicu protiv dr. Ante Šantića, i Murtić Agima iz Bihaća, zbog krivičnih djela podstrekavanje na krivično djelo – Iznuda iz člana 295. stav 1. u vezi sa članom 32. KZ FBiH i krivičnog djela Iznuda iz člana 295. stav 2. KZ FBiH.

Šantić Anti se stavlja na teret da je u periodu od oktobra do decembra mjeseca 2014. godine, kao Prim. dr. spec. ortoped zaposlen u Kantonalnoj bolnici Dr. Irfan Ljubijankić Bihać, koristeći i zloupotrebljavajući odnos zavisnosti kod Murtić Agima, koji je bio njegov pacijent, od istog tražio da od jednog fizičkog lica naplati navodni dug iz njihovih međusobnih poslovnih odnosa, nakon čega je Murtić Agim u više navrata ozbiljnom prijetnjom prisiljavao oštećenog da na ime navodnog duga isplati dr. Šantić Anti iznos od 32.500 KM, što je kod oštećenog izazvalo osjećaj straha i ugroženosti za vlastiti život i sigurnost, pa je usljed toga dana 08.07.2015. godine, Murtić Agimu predao dio traženog novca u iznosu 5.000 KM, koji je nakon izvršene radnje pretresa pronađen kod istog, čime je oštećenom pričinio štetu u navedenom iznosu.

Dakle, Šantić Ante je s namjerom poticao drugog da počini krivično djelo, kojim radnjama je ostvario obilježja krivičnog djela podstrekavanja na krivično djelo Iznude iz člana 295. stav 1. u vezi sa članom 32. KZ FBiH, dok je Murtić Agim s ciljem da drugom pribavi protupravnu imovinsku korist, ozbiljnom prijetnjom upotrebom oružja, prisilio drugog da učini što na štetu svoje imovine, kojim radnjama je ostvario obilježja krivičnog djela Iznuda iz člana 295. stav 2. KZ FBiH.

Općinski sud u Bihaću je, dana 08.01.2016. godine, u cjelosti potvrdio ovu optužnicu.